Towns
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Variables

Wartość Rozmiar Wersja Zawartość
40 B Obsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch Większy wpływ miejscowości na tą miejscowość
41 W (B) Obsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch Indeks miejscowości[1]
82 W Obsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch Populacja
94, 96, 98, 9A, 9C W Obsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 'Promienie' 'skweru' town zone dla town zones 0 ... 4
B6 W Obsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch liczba budynków
  1.  W OpenTTD ta zmienna ma rozmiar słowa, w TTDPatch ta zmienna ma rozmiar bajtu.

Dostęp do nich można uzyskać za pomocą działania typu 82/86/8A 2 dla stacji, budynków miejskich lub gałęzi przemysłu.

Dla pozostałych 80+x zmiennych nadaj TTD town structure.

Opis

Larger town effect (40)

Zwraca to, w jaki sposób ustawienie "największych miast" (largertowns) / "economy.larger_towns" wpływa na to miasto:

Wartość Znaczenie
0 largertowns jest włączony, ale nie pozwoli to tej miejscowości rozrosnąć się bardziej niż zwykle
1 largertowns jest włączony, co pozwala na powiększanie tej miejscowości
2 largertowns jest wyłączone, więc żadna miejscowość nie może się rozrastać

Town index (41)

Zwraca indeks miasta w tablicy miast. Możesz użyć tej wartości do specjalnego traktowania niektórych miast. (Na przykład pierwsze miasto na mapie można uznać za stolicę i można zezwolić na budowę tam parlamentu, ale nigdzie indziej)

Tylko TTDPatch: ta zmienna ma wartość od 0 do 69 (włącznie).

Population (82)

Zwraca liczbę mieszkańców miasta, ale najwyżej 65535.

Town zone radii (94, 96, 98, 9A, 9C)

Kwadraty o promieniu 5 town zones , gdzie zmienna 94 odnosi się do najbardziej zewnętrznej strefy 0, a zmienna 9C do najbardziej wewnętrznej strefy 4.

Number of buildings (B6)

Zwraca liczbę budynków, które posiada miasto.

Przykład