Tramtypes
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Variables

Wartość Rozmiar Wersja Opis
40 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Typ terenu: 0 normalny, 1 pustynia, 2 'lasy deszczowe', 4 na lub powyżej linii śniegu.
41 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Ulepszone tunele; wejście ma tor powyżej. Zawsze 0 w OpenTTD.
42 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Status przejazdu kolejowego: 0 jeśli jest otwarty (lub nie jest skrzyżowaniem), 1 jeśli jest zamknięty.
43 D Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Data skonstruowania zajezdni (format długi, bazujący na 0); inne: aktualna data
44 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Strefa miejscowości kafla .

Opis

Terrain type (40)

Format: bajt

value Znaczenie
0 normal tile
1 desert tile
2 rain forest tile
4 tile on or above snow line

Enhanced tunnels (41)

Format: bajt

Ta zmienna zawsze zwraca 0 i jest zarezerwowana do użytku w przyszłości z ulepszonymi tunelami.

Level crossing status (42)

Format: bajt

Ta zmienna zwraca 1, jeśli przejście jest zamknięte. Jeśli przejście jest otwarte lub kafelek nie przechodzi przez poziom, zwracana jest wartość 0.

Przykład