Uruchamianie skryptów startowych

OpenTTD ma opcję uruchomienia jednego z wielu skryptów podczas uruchamiania.

Skrypty powinny zawierać zwykły plik tekstowy, którego nazwa została zmieniona na to, co jest odpowiednie (patrz poniżej). Powinny one zostać umieszczone w katalogu "scripts" w twojej instalacji OTTD.

Skrypty lokalne

autoexec.scr - Ten skrypt jest wykonywany przy uruchamianiu gry ['all' - użyj tego dla niestandardowych aliasów ex.]

Network Scripts

on_client.scr - Ten skrypt jest wykonywany za każdym razem, gdy dołączasz do serwera

on_server_connect.scr - Ten skrypt zostanie wykonany przez serwer za każdym razem, gdy klient się łączy (przydatne dla motd)

Skrypty te powinny być użyte do ustawienia portu/ip i/lub ustawień/poprawek optymalizacji serwera.

pre_server.scr jest wykonywany przed uruchomieniem stosu TCP serwerów - tylko serwer w grze (in-game server only) .

pre_dedicated.scr jest wykonywany przed uruchomieniem stosu TCP serwerów - Tylko serwer dedykowany (Dedicated server only) .

Tych skryptów sieciowych należy używać do ustawiania nazwy serwerów, hasła i tak dalej.

on_server.scr jest wykonywany po uruchomieniu serwera - Zarówno serwery dedykowane, jak i serwery w grze (Both dedicated and in-game servers) .

on_dedicated.scr jest dodatkowo wykonywany po uruchomieniu serwera - dedykowany serwer tylko (dedicated serveronly) .

game_start.scr jest dodatkowo wykonywany po uruchomieniu gry. Jeśli chcesz start_ai na serwerze dedykowanym, skonfiguruj go tutaj.