Desactualitzat
/File/en/Outdated content.png
Desactualitzat
L'article està desactualitzat. Part del seu contingut ja no és exacte a causa dels canvis de l'última versió. Si us plau actualitzeu aquest article.

Ús de la plantilla

Escriu {{Desactualitzat/Ca}} o {{Desactualitzat/Ca|el teu text}} dins d'una secció d'un article si no està actualitzada. Exemple:

{{ca/Desactualitzat}} 
{{ca/Desactualitzat|el teu text}}

Aquest article s'afegirà a la categoria: Articles que s'estan actualitzant.