Samenvoegenin
/File/en/Mergeto.png
Er is geen paginanaam gegeven, bewerk dit of verwijder deze template

Gebruik

Voer in {{Samenvoegenin/Nl|Paginanaam}}. Voorbeeld:

{{nl/Samenvoegenin|en/Een pagina}}

Dit zal het artikel toevoegen aan Articles to be merged (en).

Welk samenvoeg template zal ik gebruiken?