Wagony
/File/en/Content.png
Uwaga!
Nie edytuj tego szablonu, aby dodać szczegóły do ​​strony karetki, edytuj samą stronę karetki.

==Statystyki==

Template/pl/Manual/Base Set/Trains/Wagony
Typ kolei Koszt Waga (pusty/pełny) Pojemność
Kolej {{{NormalCost}}} {{{NormalWeight}}} {{{NormalCapacity}}}
Monorail {{{MonoCost}}} {{{MonoWeight}}} {{{MonoCapacity}}}
MagLev {{{MagCost}}} {{{MagWeight}}} {{{MagCapacity}}}

Opis

{{{Description}}}