Zgodne zakresy

Szablon:Zgodne_zakresy/Pl - stosowanie

Wprowadź {{Zgodne_zakresy/Pl | Numer wersji z | Numer wersji do }}

Zobacz też {{pl/Zgodne Wersje}}

Przykłady:

{{pl/Zgodne zakresy|0.6|0.7}}
Dostępność funkcji
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly
{{pl/Zgodne zakresy|0.7|1.0|text=(0.7.2 to 1.0.0)|float=left}}
Przykładowy text. Przykładowy text. Przykładowy text. Przykładowy text. {{en/-}}
Dostępność funkcji (0.7.2 to 1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Przykładowy text. Przykładowy text. Przykładowy text. Przykładowy text.

{{pl/Zgodne zakresy|1.0|1.1|float=right}}
Przykładowy text. Przykładowy text. Przykładowy text. Przykładowy text. {{en/-}}
Dostępność funkcji
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Przykładowy text. Przykładowy text. Przykładowy text. Przykładowy text.

{{pl/Zgodne zakresy|0.5|0.7}}
Dostępność funkcji
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly
{{en/Feature period|0.6|1.0|text=(0.6.2 to 1.0.0)}}
Dostępność funkcji (0.6.2 to 1.0.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly