Zgodne Wersje

Używanie

Wpisz: {{Zgodne Wersje/Pl | numery wersji}}

Dla okresu użyj {{pl/Zgodne zakresy}}

Przykłady:

{{pl/Zgodne Wersje|0.6}}
Zgodne Wersje
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly
{{pl/Zgodne Wersje|0.7|text=(od 0.7.2)|align="left"}}
TEXT{{en/-}}
Zgodne Wersje (od 0.7.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

TEXT

{{pl/Zgodne Wersje|1.0|align="right"}}
TEXT{{en/-}}
Zgodne Wersje
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

TEXT

{{pl/Zgodne Wersje|1.1}}
Zgodne Wersje
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly
{{pl/Zgodne Wersje|-0.6|text=(do 0.6.2)}}
Zgodne Wersje (do 0.6.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly