TSRY

A járművek áttekintő táblázataiban az éghajlatokat - angol megnevezésük alapul vételével - rövidítés jelöli.

*Mérsékelt: Temperate
*Szubarktikus: Sub-Arctic
*Szubtrópusi: TRopical
*Játékvilág: ToYland