Utrzymanie infrastruktury

Open TTD v.1.9.3

Prośba do każdego rodzimego użytkownika języka angielskiego, o przeczytanie tekstu (en) i poprawienie wszelkich błędnych sformułowań (może być wiele^^)

Contents

Włączanie konserwacji infrastruktury

(rys.1) W Ustawieniach


Opcje (w grze) -> Ustawienia -> Finanse

Koszty utrzymania rosną nadmiernie proporcjonalnie do rozmiaru sieci.
Dzięki temu większe firmy są bardziej obciążone niż mniejsze.

W późnej fazie gry krótkie połączenia między branżami lub miastami mogą nie zarabiać, a nawet kosztować cię, podczas gdy u ciebie raporty finansowe to nadwyżka dochodu. Przy tym ustawieniu WŁĄCZONY , gracz nie tylko działa przeciwko niemu - konserwacja sieci, ale także inflacja, która dodatkowo zwiększa roczne koszty utrzymania. Więcej informacji można znaleźć w dziale "Gospodarka" Ekonomia

Okno infrastruktury -Ingame-

(rys.2) Okno infrastruktury


Informacje o finansach firmy --> Infrastruktura
lub

Informacje o firmie --> Detale

Kalkulowanie rozmiaru sieci

(rys.3) Przykład skrzyżowania

(rys.4) Przykład rozmiaru sieci

(rys.5) Przykład liczenia sztuk dróg

(rys.6) Liczba sztuk w tunelu

Koszty zależą od faktycznych kafli używanych do torów i ulic oraz liczby skrzyżowań obecnych na jednym kaflu. (rys.3)
Skutkuje to wyższymi kosztami złożonych sieci na małej przestrzeni vs. rozciągniętymi sieciami z większą przestrzenią między skrzyżowaniami.(rys.4)

Przykład rozjazdu torów
Jedna szyna na jednym kaflu liczy się jako 1 szyna (1x1)
Dwie przecinające się szyny na jednym kaflu liczą się jako 4 części szyny (2x2)
...
Sześć przecinających się szyn na jednym kaflu liczy się jako 36 sztuk szyn (6x6)
Prosta szyna podzielona przez ulicę liczy się jako 2 części szyny. Jak ulica.

Podsumowanie kolei Gra rozkłada przecięcia na jednym kaflu do kwadratu i liczy wynik jako kawałki torów.
Skrzyżowania ulic liczone są jako 4. Dla każdego terenu z kaflami z fragmentem drogi (rys.5)

Tunel (rys.6)
Minimalna długość tunelu = 2
Liczba sztuk tuneli ulicznych = 8 (10 'kafli' = 80)
Liczba sztuk w tunelu kolejowym = 4 (10 kafli = 40)

Taka sama liczba sztuk (rys. 6) dotyczy mostów

Nadmierne rozrastanie kosztu

(rys.7) 10 Koszty kolei jednoszynowej

(fig.8) 20 Monorail rail costs

Oprócz mnożnika przecięć gra posiada algorytm, który nadmiernie zwiększa koszty Twojej sieci. (Jeśli ktoś może znaleźć algorytm, wstaw go tutaj)

Oto przykładowa lista wzrostu kosztów, z przybliżonym współczynnikiem, który pokazuje wzrost kosztu z jednego wiersza do drugiego. (Używane szyny Maglev)

Kawałki szyn Koszty/rok Współczynnik
10 120€ 'n.a.'
20 336€ 2.80
40 936€ 2.78
80 2,688€ 2.97
160 7,560€ 2.81
320 20,520€ 2.71
640 56,160€ 2.74
1280 159,840€ 2.85
2560 449,280€ 2.81


Sumaryczne wzrastanie kosztu
Można powiedzieć, że przy każdym powieleniu ilości sztuk kolejowych koszty wzrosną o około 280%
(np. 936€ za 40 sztuk x 2,8 = koszt za 80 sztuk). (rys.7)(rys.8)

Obejścia

(rys.9) Oszczędność miejsca dzięki sztaplowaniu

Niestety do tej pory nie znam żadnego obejścia ani ekonomicznego rozwiązania/sztuczki. Można by pomyśleć, że grę można oszukać szynami nad tunelem lub szynami pod mostem, ale nie. Te ustawienia inne niż zaoszczędzone miejsce nie zmniejszają kosztów konserwacji kafla . Mimo że żadne drogi ani tory nie przecinają się.


Edytorzy tej strony, starajcie się przestrzegać następujących wskazówek: Manual_of_Style Instrukcja Stylów