Reset Firmy
Reset Company


Aby zresetować firmę w grze wieloosobowej za pośrednictwem konsoli, musisz użyć polecenia "reset_company".
Gdy wpiszesz w konsoli reset_company <identyfikator firmy>   ( <company-id> ), firma używająca <identyfikator firmy> zostanie usunięta wraz ze wszystkimi stacjami i pojazdami.
Aby znaleźć id firmy do wyczyszczenia, możesz użyć polecenia "players", które wyświetli wszystkie firmy na serwerze i powiązany z nimi 'id'.

Jeśli grasz jako klient na własnym serwerze dedykowanym i chcesz użyć tej komendy, możesz zajrzeć do komenda rcon.

Zobacz także szczegółową listę wszystkich komend konsoli dostępnych i ich użycia.