Scenariusz

Scenariusz lub Krajobraz w OpenTTD to obszar, w którym toczy się gra. Każdy scenariusz jest inny, zasadniczo obejmuje ląd i wodę. Nowe scenariusze mogą być generowane losowo, lecz jest także możliwość pobrania i otwierania już istniejących, zaprojektowanych przez graczy. Za pomocą Edytora scenariuszy możesz też wybrać ustawienia i zaprojektować własne scenariusze (lub edytować już istniejące). Istnieje również kilka narzędzi, w których można generować scenariusze z map wysokości. Są one często używane do przedstawienia rzeczywistej geografii. Możliwość edycji scenariuszy została wprowadzona w Transport Tycoon World Editor (wówczas scenariusze nazywano krajobrazami).

Scenariusze mają własne rozszerzenie pliku (.scn) i są przechowywane w katalogu /scenario.

Aby załadować scenariusz z wiersza poleceń, zastosuj kod: "-g scenario/<nazwa scenariusza>"

Zasoby scenariuszy

Aby zapoznać się z listą scenariuszy graczy, dostępnych do pobrania, zobacz listę stworzonych przez graczy scenariuszy.

Aby uzyskać informacje na temat, a także listę projektów "Ekipy ds. Scenariuszy", zobacz artykuł: Grupa Scenarios

Zobacz też

Linki zewnętrzne