Linia komend

Linia komend command line to polecenie systemu operacyjnego służące do uruchomienia gry. Może to obejmować parametry pozwalające dostosować sposób działania gry. Wszystkie wersje OpenTTD obsługują opcje wiersza komend.

Contents

Opcje linii komend

Posługiwać się openttd [parametr(y)].

Parametr Opis
-h Wyświetla opcje komend OpenTTD.
-v <driver> Ustawia sterownik wideo OpenTTD. W zależności od kompilacji prawidłowe sterowniki mogą obejmować:
null bez wideo (awaria)
sdl dla wideo SDL
win32 dla wideo systemu Windows
-s <driver> Ustawia sterownik dźwięku OpenTTD. W zależności od kompilacji prawidłowe sterowniki mogą obejmować
null bez dźwięku
sdl dla dźwięku SDL
win32 dla dźwięku systemu Windows
-m <driver> Ustawia sterownik muzyczny OpenTTD. W zależności od kompilacji prawidłowe sterowniki mogą obejmować
null bez muzyki
dmusic dla DirectMusic
win32 dla Windows MIDI
extmidi dla 'zewnętrznego' MIDI
bemidi dla BeOS MIDI
-I <set> Ustawia bazowy zestaw grafiki do użycia.
-S <set> Określa, które efekty dźwiękowe mają być używane.
-M <set> Ustawia używaną muzykę.
-r <xres>x<yres> Ustawia rozdzielczość OpenTTD.
-t <year> Ustawia datę początkową.
-d <level>
-d ai=<level>
-d driver=<level>
-d grf=<level>
-d misc=<level>
-d net=<level>
-d spritecache=<level>
Ustawia poziom debugowania. Użyj dowolnej liczby od 0 do 9, gdzie 9 oznacza największą czułość.
tylko dla informacji debugowania AI
dla informacji debugowania sterownika (dźwięk, muzyka, grafika)
tylko dla informacji debugowania newgrf
dla różnych informacji debugowania
tylko dla informacji o debugowaniu sieci
tylko dla informacji debugowania 'spritecache'
-l <ip:port> Przekieruj dane wyjściowe debugowania do połączenia sieciowego zamiast do konsoli.
-e Uruchamia edytor scenariuszy.
-q <game> Pokaż informacje o zapisanej grze (wersja OpenTTD, używane NewGRFy, jeśli gra była kiedykolwiek używana przez zmodyfikowaną kopię OpenTTD lub miała usunięty NewGRF) i zakończ.
-g [game] Jeśli nie określono żadnej gry, natychmiast rozpoczyna nową grę. Jeśli określono grę, natychmiast ją wczytuje. Nota: -g może załadować zarówno zapisane gry, jak i scenariusze.
-G <seed> Ustawia losowe 'ziarno'.
-n [ip:port#company] Uruchamia grę sieciową.
-p <password> Dołączając do gry, użyj tego hasła, aby połączyć się z serwerem.
-P <password> Dołączając do gry, użyj tego hasła, aby dołączyć do firmy.
-D [ip:port] Uruchamia serwer dedykowany.
-f Rozwidlaj w tło (dedykowane, tylko inne niż Windows).
-c <file> Użycie innego pliku konfiguracyjnego zamiast openttd.cfg.
-x Nie zapisuj zmian w pliku konfiguracyjnym, gdy OpenTTD exits.

Pomoc dla użytkowników systemu Windows

Istnieją dwa sposoby dodawania parametrów wiersza komend:

Metoda skrótów

Metoda wiersza poleceń ("DOS")