Edytor Scenariuszy
Podręcznik OpenTTD
Instalacja · Tutorial
FAQ · Interfejs gry
Readme.txt
Konstrukcje

Linie kolejowe :

Sygnalizacja · Stacje · Skrzyżowania · Budowa składu · Projektowanie lini & Triki
Drogi ·
Linie tramwajowe · Żegluga · Lotnictwo · Modyfikacja terenu
Pojazdy
Pociągi · Samochody · Statki · Samoloty · Polecenia
Opcje
Opcje gry · Ustawienia · Ustawienia SI/GameScript · Ustawienia NewGRF
Więcej
Dodatki (NewGRF) · Oszukiwanie · Klimat · Miasta · Ekonomia · Przedsiębiorstwa · Katastrofy · Wskazówki · Ukryte funkcje · Skróty klawiszowe · Konsola · Mechanika gry · Gra wieloosobowa · Edytor Scenariuszy · Dodatki Online
Rozwiązywanie problemów · Linki

Edytor scenariuszy to wbudowane w OpenTTD narzędzie, pozwalające każdemu graczowi na stworzenie swojego własnego Scenariusza. Pozwala stwozryć i edytować scenariusz w każdym z czterech klimatów. Oprócz budowy "krok po kroku", umożliwia on losową generację krajobrazu, a także losowe rozmieszczenie miast i gałęzi przemysłu, co pozwala na stosunkowo łatwe i szybkie tworzenie scenariuszy (Poradnik: Tworzenie scenariuszy dla początkujących).

Wygenerowany scenariusz może być dalej edytowany, poprzez dodanie lub modyfikację miast, przedsiębiorstw, dróg i kanałów wodnych, lub poprzez dodatkowe kształtowanie terenu. Ponieważ w Edytorze scenariuszy nie ma firm, nie jest możliwe tworzenie rzeczy, które są zastrzeżone dla firmy, która je zbudowała. Dotyczy to np. kolei lub lotnisk.

Możliwa jest rozbudowa miast do ich największych rozmiarów.

Edytor scenariuszy można uruchomić bezpośrednio za pomocą opcji -e.

Uruchomiony z głównego menu edytor scenariuszy generuje pustą płaską mapę. W celu wygenerowania kolejnej mapy lub zmiany jej rozmiaru można skorzystać z funkcji generowania mapy:

/File/en/Manual/Se generate map.png

Historia

Edytor scenariuszy nie był obecny w oryginalnym Transport Tycoon z 1994 roku, ale został wprowadzony do jego pakietu rozszerzającego World Editor. Pozostawał w TTD, a zatem od początku był w OpenTTD, a od tego czasu przechodził wiele aktualizacji.

Zobacz też