Język
/File/en/Translation.png
Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski
Tytuł oryginalnego artykułu: en/Archive/Manual/Settings/Language
Postępy: 50%
  
  • Pomóż rozbudowywać poprzez pomoc w tłumaczeniu.
  • Przeczytaj Instrukcję Stylów przed edycją.
  • Pamiętaj, aby usunąć ten szablon, gdy artykuł zostanie przetłumaczony w całości.
<<Powrót do Openttd.cfg (en) (Plik konfiguracyjny OpenTTD)

language jest zmienną Openttd.cfg:

The language file to use for strings in the game. This is a client-setting only. See the lang directory for possible files, filename is the one to use. filename is case sensitive.

Poprawne opcje: filename

Domyślny: english.lng