Stacje niejednolite

Ustawienie, które pozwala na budowanie dowolnych stacji.

Opis

Stacje niejednolite nie muszą być prostokątne i nie muszą mieć wyrównanych peronów. W oryginalnym Transport Tycoon Deluxe wszystkie perony stacji musiały być tej samej długości, wszystkie musiały być w tym samym kierunku i ustawione schludnie obok siebie. Dzięki funkcji stacje niejednolite w OpenTTD można to zmienić. Dzięki tej funkcji, każdy peron może mieć inną długość i nie musi zorientowany być w tym samym kierunku ani w schludnym rzędzie. Można również połączyć perony kolei różnego typu (zwykłą, jednoszynową, MagLev) w jednej stacji.

Aby utworzyć niejednolitą stację, wystarczy umieścić wszystkie różne części stacji obok siebie. Możliwe jest także usunięcie pojedynczych części stacji, poprzez kliknięcie najpierw na przycisk "buduj stację" /File/en/Manual/Build station.png, następnie na przycisk "usuń" /File/en/Manual/Toggle clear active.png i na koniec na część stacji.

Użycie

Opcja ta jest domyślnie włączona. Można ją wyłączyć poprzez Ustawienia zaawansowane -> okno stacji lub użyć następującej składni w pliku openttd.cfg:

[station]
nonuniform_stations = false

1. - Przykład stacji niejednolitej