Linie kolejowe
Podręcznik OpenTTD
Instalacja · Tutorial
FAQ · Interfejs gry
Readme.txt
Konstrukcje

Linie kolejowe :

Sygnalizacja · Stacje · Skrzyżowania · Budowa składu · Projektowanie lini & Triki
Drogi ·
Linie tramwajowe · Żegluga · Lotnictwo · Modyfikacja terenu
Pojazdy
Pociągi · Samochody · Statki · Samoloty · Polecenia
Opcje
Opcje gry · Ustawienia · Ustawienia SI/GameScript · Ustawienia NewGRF
Więcej
Dodatki (NewGRF) · Oszukiwanie · Klimat · Miasta · Ekonomia · Przedsiębiorstwa · Katastrofy · Wskazówki · Ukryte funkcje · Skróty klawiszowe · Konsola · Mechanika gry · Gra wieloosobowa · Edytor Scenariuszy · Dodatki Online
Rozwiązywanie problemów · Linki

Pociągi są prawdopodobnie najbardziej cieszącą formą transportu w grze. Pociągi są obecnie najbardziej dochodowymi pojazdami. Możesz zbudować kompleks połączeń torowych dla setek pociągów i kontrolować, gdzie mają dążyć dzięki semaforom i posterunkom.

Zobacz tutorial budowania tras, by dowiedzieć się jak poprawnie budować tory.

Cztery różne typy torowisk

Contents

Pasek Konstrukcji Torowiska

Kliknij ikonę budowania kolei /File/en/Manual/Manual html m772c5b23.png na głównym pasku narzędziowym, aby wyświetlić Pasek Konstrukcji Torowiska.

Pasek Konstrukcji Torowiska (TTD)

Pasek Konstrukcji Torowiska (OpenGFX)

Oto opis wszystkich przycisków (od lewej do prawej) (mogą być błędy, kliknij TUTAJ, aby poprawić tłumaczenie...):

Przycisk Funkcja Skrót Opis
/File/en/Manual/Build rail.png Zbuduj tory 1,2,3,4 Buduje tory w wybranym kierunku, wystarczy nacisnąć i przeciągnąć. W połączeniu z przyciskiem Ctrl usuwa tory.
/File/en/Manual/Build autorail.png Autotory A lub 5 Efektywne narzędzie do budowy torów w dowolnym kierunku, choć na początku może sprawiać kłopoty. W połączeniu z przyciskiem Ctrl usuwa tory.
/File/en/Manual/Clear title.png Wyczyść teren 6 Dynamit oczyszcza teren, jeżeli źle położysz tory lub coś jest na drodze. To narzędzie na stacji działa tylko kiedy nie ma na niej żadnych pociągów, lecz pamiętaj - zawsze spowoduje usunięcie całej stacji. By usunąć część stacji użyj narzędzia usuwania [R] + stacji /File/en/Manual/Toggle clear active.png+/File/en/Manual/Build station.png.
/File/en/Manual/Build traindepot.png Zbuduj zajezdnię kolejową 7 Otwiera menu budowy zajezdni kolejowej, w którym możesz wybrać kierunek zajezdni do budowy.
/File/en/Manual/Build waypoint.png Zbuduj punkt kontrolny 8 Umożliwia budowę punktu kontrolnego na torach.
/File/en/Manual/Build station.png Zbuduj stację kolejową 9 Otwiera menu budowy stacji, w którym możesz wybrać kierunek i rozmiar stacji kolejowej.
/File/en/Manual/Place signal.png Zbuduj sygnały kolejowe S Umożliwia budowę różnych typów sygnałów kolejowych na torach.
/File/en/Manual/Build bridge.png Zbuduj most kolejowy B Umożliwia budowę mostu kolejowego
/File/en/Manual/Build traintunnel.png Zbuduj tunel T Umożliwia budowę tunelu kolejowego
/File/en/Manual/Toggle clear active.png Usuń R Możesz uaktywnić to narzędzie dopiero po wybraniu innego. Możesz przykładowo usunąć tory lub pojedynczy segment stacji kolejowej.
/File/en/Manual/Convert rail.png Zmień typ torów C Zmienia wszystkie zaznaczone tory na aktualnie wybrany typ.

Tory, stacje, zajezdnie kolejowe mogą również być budowane na skarpach.

Typy torów

Aby wybrać typ torów do zbudowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk budowy torów w menu głównym.

Wybierz typ torów

Zauważ, że daty dostępności nie są ustawione, ale zależą od dostępności danych pociągów, która może się różnić o kilka miesięcy przez ich losowość wprowadzania, lub zupełnie się różnić, jeśli używasz niektóre NewGRF.

Budowanie pociągów

Aby zbudować/kupić nowy pociąg:

Zobacz tutorial kupowania pociągów dla dokładniejszego opisu.

Porady

Zobacz także

Inne Linki

Owen's Transport Tycoon Station - Rail Fundamentals