Standardowy format tar 32bity
/File/en/Content.png
Historyczna zawartość
Ta strona lub sekcja zawiera treści, które nie są już istotne dla bieżącej wersji OpenTTD. Zachowaj go nienaruszony, ponieważ pokazuje on część historii tej wiki jako dokumentację.
Zmieniono metodę ładowania grafiki 32bpp w OpenTTD 1.2.0. Treść na tej stronie nie dotyczy OpenTTD 1.2.0 lub nowszej.

Wskazane jest, aby wszystkie 32bit graphics zostało wydane w standardowym formacie. Ma to zapewnić zgodność między różnymi rodzajami instalacji OpenTTD oraz łatwość ręcznego organizowania i zarządzania plikami oraz automatycznej dystrybucji.

Możesz pobrać template archiwum szablonów wykonane przez GeekToo (ang.) ze strony tt-forums . Możesz także spojrzeć na przykładową wersje (ang.).

układ TARu

Tar powinien mieć następujący układ.

readme.txt       [author information, license, etc.]
sources/        [blend files, materials, photos, rendering instructions, etc.]
sprites/
sprites/ogfx1_base/   [main sprite set]
sprites/ogfxc_arctic/  [sub-arctic sprites]
sprites/ogfxh_tropical/ [sub-tropical sprites]
sprites/ogfxi_logos/  [logos & graphics]
sprites/ogfxt_toyland/ [toyland sprites]
sprites/trg1      [symlink to ogfx1_base]
sprites/trg1r      [symlink to ogfx1_base]
sprites/trgc      [symlink to ogfxc_arctic]
sprites/trgcr      [symlink to ogfxc_arctic]
sprites/trgh      [symlink to ogfxh_tropical]
sprites/trghr      [symlink to ogfxh_tropical]
sprites/trgi      [symlink to ogfxi_logos]
sprites/trgir      [symlink to ogfxi_logos]
sprites/trgt      [symlink to ogfxt_toyland]
sprites/trgtr      [symlink to ogfxt_toyland]

Źródła zostaną pominięte w pakietach skierowanych do graczy, ale nadal są potrzebne do spełnienia zasad GPL.

Zobacz też