Geometria taksówkarska
/File/en/Notice.png
Informacja
Ten artykuł jest skróconą, przetłumaczoną na potrzeby OpenTTD wersją tego artykułu z angielskiej Wikipedii

Zasada działania

Geometria taksówkarska, także metoda manhattańska - sposób obliczania odległości, stosowany w OpenTTD.

Zasada działania

Metoda ta przypomina metodę stosowaną do pomiaru odległości przez taksówkarzy na nowojorskim Manhattanie - od tego pochodzi jej nazwa. Zasada działania opiera się na prostokątnym układzie ulic Nowego Jorku (czy też kratek, w przypadku OpenTTD). Na rysunku po prawej zieloną linią zaznaczono najkrótszą odległość między dwoma punktami. Linie: czerwona, niebieska i żółta, to pomiar metodą manhattańską - "po kratkach" (zwróć uwagę, że długość tych trzech linii jest równa (wynosi 12), a linia zielona jest (zawsze ok. 1,4 raza) krótsza).

W praktyce

Na ilustracji poniżej, pociąg wozi drewno z lasu do tartaku:

/File/pl/Archive/Unmapped/Manhattan distance openttd 1.jpeg

Jak wspomniano na początku, zawsze istnieje więcej niż jeden sposób pomiaru odległości metodą manhattańską. Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowe inne sposoby (zwróć uwagę, że żółta, pomarańczowa, czerwona i wiśniowa linia mają tę samą długość):

/File/pl/Archive/Unmapped/Manhattan distance openttd 2.jpeg

Wskazówki

Jak można zauważyć na powyższych ilustracjach, w przypadku transportu na skos (nierównolegle do linii pól w grze), odległość jaką pokonuje pojazd jest mniejsza niż ta wykorzystywana do obliczeń (mierzona metodą manhattańską). Z tego powodu transport na skos daje większe zyski.