Las
Las
/File/en/Manual/Base Set/Industries/Forest(industry).png

Umiarkowany

/File/en/Manual/Base Set/Industries/Snowforest.png

Arktyczny

Klimaty: Umarkowany (en), Klimat

Akceptuje: Nic

Produkuje: Drewno

Las w OpenTTD jest plantacją sosny używaną do wytwarzania drewnianych produktów lub papieru (odpowiednio w klimacie umiarkowanym i subarktycznym). Drzewa są automatycznie przesadzane przez personel leśny, co zapewnia ciągłość dostaw drewna do transportu.

W klimacie Arktycznymlasy będą istniały tylko powyżej linii śniegu. Jeśli masz problemy z generowaniem map z lasami, z ekranu generowania map uczyń je bardziej pagórkowatymi, lub nawet górzystymi.

W klimacie Klimatm lasy nie są dostępne, ponieważ sosny nie są do niego przystosowane. Zamiast tego w klimacie subtropikalnym znajduje się Tartak.