Przychód za ładunek

W skrócie

O wysokości kwoty zarobionej przy dostawie ładunku decydują cztery czynniki: rodzaj, kwota, odległość i dni w podróży. Innymi słowy, jest to iloczyn stawki opłaty za ładunek, ilości ładunku, odległości tranzytowej i czynnika czasu zależnego od ilości dni w podróży.

Przed OpenTTD 1.0/r17437 przewóz kosztowności na odległość mniejszą niż 10 kratek nie dawał żadnych pieniędzy.

Odległość tranzytowa jest mierzona po kratkach metodą manhattańską pomiędzy stacją początkową a docelową.

Wskaźnik czasu karze powolny transport. Każdy rodzaj ładunku ma dwie liczby dni, Days1 i Days2, które wyznaczają granice między "szybkim", "średnim" i "wolnym" transportem.

Uwaga: Jeden "dzień" na tej stronie to w rzeczywistości 2,5 dnia w grze. Więc jeśli days_in_transit = 4, to używasz 4 w kolejnych obliczeniach, ale w rzeczywistości ładunek jest już 10 dni w tranzycie. Jeśli chcemy otrzymać wynik (przychód za transport) w złotówkach, wartość w funtach należy pomnożyć przez 6.

Income Formula.png

Dochód (ładunek, kwota, odległość, czas) = stawka płatności za ładunek ...

Funkcja ta ma następującą postać:

/File/en/Manual/Game Mechanics/Income vs time.png

Stałe

Cargo Type Base payment rate Days1 Days2
Baterie 4322 2 30
Bąbelki 5077 20 80
Cola 4892 5 75
Cukier 4437 20 255
Diamenty 5802 10 255
Drewno 5005 15 255
Drewno (w klimacie Tropikalnym) 7964 15 255
Kauczuk 4437 2 20
Kosztowności 7509 1 32
Kukurydza 4322 4 40
Napoje gazowane 6250 30 50
Owoce 4209 0 15
Papier 5461 7 60
Pasażerowie 3185 0 24
Plastik 4664 30 255
Poczta 4550 20 90
Pszenica 4778 4 40
Ropa 4437 25 255
Ropa (w klimacie tropikalnym) 4892 25 255
Ruda miedzi 4892 12 255
Ruda żelaza 5120 9 255
Słodycze 6144 8 40
Stal 5688 7 255
Toffi 4778 14 60
Towary 6144 5 28
Wata cukrowa 5005 10 25
Węgiel 5916 7 255
Woda 4664 20 80
Zabawki 5574 25 255
Zboże 4778 4 40
Złoto 5802 10 40
Żywiec 4322 4 18
Żywność 5688 0 30

Wizualizacja

Poniższy wykres przedstawia dochód z dostarczenia 20 pasażerów na odległość 100 kratek przy różnych prędkościach. Oś pionowa to dochód w £, a oś pozioma to prędkość w km/h.

/File/en/Manual/Game Mechanics/Speed vs income.png

Jak widać, prędkość pojazdu ma zasadniczy wpływ do około 50 km/h, w którym to momencie zaczyna się wyrównywać. (Wzrost jest logarytmiczny.) Zgodnie z powyższym równaniem, dochód za pasażerów dostarczanych z prędkością 100 km/h wynosi 96,2% dochodu dostarczanego z prędkością 600 km/h. Ponieważ zwiększanie prędkości przynosi zwiększa zyski coraz wolniej, często lepiej jest zoptymalizować inne czynniki, takie jak pojemność pojazdu - zwłaszcza w przypadku samolotów (z których każdy znajduje się daleko na prawo od tego wykresu) lub krótszych tras (gdzie prędkość ma mniejszy wpływ, co wkrótce zobaczymy).

Większe odległości są bardziej wrażliwe na prędkość. Przyjrzyjmy się dostawom pasażerów powyżej 500 kratek:

/File/en/Manual/Game Mechanics/Speed1.png

Tym razem dochód przy 100 km/h wynosi tylko 67,1% dochodu przy 600 km/h, co oznacza, że szybszy pojazd znacznie zwiększy nasze dochody.

Ponadto otrzymujemy bardzo ciekawy wykres, kiedy wykreślimy odległość w stosunku do dochodu (przy tej samej liczbie 20 pasażerów, przy prędkości 100 km/h):

/File/en/Manual/Game Mechanics/Distance vs income.png

Co to oznacza? Przy około 600 kratkach zaczynamy zarabiać coraz mniej pieniędzy, ponieważ spadek wartości spowodowany wiekiem ładunku przezwycięża wzrost wartości spowodowany dłuższym dystansem. Ponadto, jeżeli dokładnie przeanalizujesz powyższe równanie, zauważysz, że jeżeli dostawa ładunku potrwa zbyt długo, składowa czasu nigdy nie będzie niższa niż 31. Oznacza to, że w przypadku bardzo długich tras składowa odległości przewyższa składową czasu, co w praktyce oznacza, że dni na trasie tranzytowej nie są już wliczane do wartości. (Należy pamiętać, że nie jest to długość pokonanej trasy, lecz odległość według metody wspomnianej powyżej).

Co z tym zrobić? Jeśli pojazd jest szybszy, większe odległości mogą być osiągnięte bez spadku przychodów. Oto przykład pokazujący dochód dla pojazdu o prędkości 300 km/h na różnych odległościach:

/File/en/Manual/Game Mechanics/Distance vs income2.png

Podobne wykresy można narysować w grze za pomocą nowego patcha do rysowania wykresów.