Airports
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Lotniska działają podobnie jak przemysł i budynki miejskie. Maksymalna liczba możliwych portów lotniczych wynosi 128. Wszystkie (nawet przesłonięte) typy oryginalne liczą się do tego limitu.

Definiowanie lotnisk odbywa się według tego samego schematu, co w branżach: aby rozpocząć korzystanie z 'ID', najpierw należy go zdefiniować, ustawiając dla niego właściwość 8 lub 9. Jeśli spróbujesz odwołać się do ID (poprzez akcję 0 lub przez akcję 3), który nie jest zdefiniowany, twoje żądanie zostanie zignorowane, ale również nie zostanie zgłoszone jako błąd. Oznacza to, że jeśli chcesz warunkowo zdefiniować ID, wystarczy pominąć akcję0, która ustawia właściwość8/właściwość9, a wszystko inne zostanie automatycznie pominięte.

Właściwości

Numer Rozmiar Wersja opis
08 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r19459)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch 'Zastąpienie' typu lotniska
0A V Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20377)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch Ustaw układ(y) lotniska
0C 2*W Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r19459)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch Lata dostępności
0D B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r19459)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch Najlepszy zgodny typ lotniska TTD
0E B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r19459)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch 'Catchment area'
0F B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r19459)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch Poziom hałasu
10 W Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r19459)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch TextID, który ma być używany jako nazwa lotniska
11 W Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23415)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Współczynnik kosztów utrzymania infrastruktury

Opisy

Zastąpienie typu lotniska (08)

Działa zarówno jako typ zastępczy, jak i zastępujący. Przypisanie tej właściwości powoduje skopiowanie wszystkich właściwości starego typu do tego nowego typu. Lista prawidłowych typów: AirportTypes

Istnieje specjalne zastosowanie tej właściwości: jeśli ustawisz FFh, możesz wyłączyć oryginalne lotnisko. W takim przypadku użyty identyfikator musi być numerem lotniska, które chcesz wyłączyć. Żądania wyłączenia są ignorowane dla lotnisk, które zostały już zastąpione.

Ustawienie układu(ów) lotniska (0A)

Format tabel układu lotniska:

Size Variable Meaning
B numlayouts Całkowita liczba kolejnych układów
D size Rozmiar w bajtach całej definicji, z wyłączeniem numlayouts i size
V layouts numlayout układy, zobacz format poniżej

Format układu lotniska:

Rozmiar Zmienna Znaczenie
B xoffs
B yoffs Przesunięcia liczone od najbardziej wysuniętego na północ pola lotniska, określające położenie bieżącego pola. Obie są traktowane jako liczby całkowite ze znakiem, ale nie mogą być ujemne, z wyjątkiem specjalnego przypadku opisanego poniżej.
B oldtile Stary typ kafla do umieszczenia na danym kaflu

--lub--

0xFE,W newtile ID już zdefiniowanego kafla lotniska, uzupełniony o 0, aby utworzyć wartość słowa. Ten typ kafla zostanie umieszczony na danym kaflu.

--lub--

0xFF

Dany kafel jest sprawdzany pod kątem luzu, ale nic na niej nie zostanie umieszczone. Przydatne, aby zapewnić trochę wolnego miejsca wokół lotniska. Jest to jedyny przypadek, w którym xoffs i yoffs mogą być ujemne. Jeśli xoffs jest ujemne, yoffs musi być o jeden mniejszy od żądanej wartości.

Układ składa się z jednego bajtu zapewniającego obrót układu (0: północ, 2: wschód, 4: południe, 6: zachód), a następnie lista powyższych definicji kafelków, zakończona dwoma bajtami: 0,80h

Lata dostępności (0C)

Lotnisko jest dostępne w pierwszym i ostatnim roku. Odpowiednio 0 i FFFF są wieczne.

Najlepszy zgodny typ lotniska TTD (0D)

Służy do kompatybilności z vehicle var 44. Prawidłowe wartości:

0: small airport

1: large airport

2: heliport

3: oilrig

Przykład