Action0
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Działanie 0 pozwala zmienić właściwości funkcji 'features' , tj. Pojazdów, stacji, mostów, domów i innych. Każda funkcja ma swoje bardzo specyficzne właściwości. Zostały one szczegółowo wyjaśnione na osobnych stronach.

Na stronach znajdziesz również minimalne wymagania dotyczące wersji dla poprawek. Uwaga: ze względu na charakter Akcji 0 nieznanych właściwości nie można zignorować. Można pominąć tylko całą akcję 0. OpenTTD i TTDPatch wyłączą GRF, gdy napotkają nieznaną właściwość. Jeśli więc korzystasz z niektórych właściwości opcjonalnych funkcji, które chcesz wyłączyć w starszych wersjach OpenTTD lub TTDPatch, musisz pominąć akcję 0 za pomocą Action 9.

Syntax

Dane dla działania 0 wyglądają następująco:

<Sprite-number> * <Length> 00 <Feature> <Num-props> <Num-info> <Id> (<Property <New-info>)...

Oto krótki przegląd tego, co oznacza każdy termin:

Element Rozmiar Opis
<Sprite-number> dec Sekwencyjny numer 'sprite'
<Length> dec Łączna liczba bajtów w akcji
00 B Rodzaj działania. W tym przypadku 00
<Feature> B Jaki typ funkcji chcesz zmienić
<Num-props> B Ile właściwości chcesz zmienić na pojazd lub stację
<Num-info> B Ile pojazdów/stacji chcesz zmienić
<Id> B* ID pierwszego pojazdu/stacji do zmiany
<Property> B Jakie właściwości zmienić dla każdego pojazdu/stacji
<New-info> V Nowa wartość właściwości (property)

Możesz umieścić akcję 0 w dowolnym miejscu po Action 8 w pliku GRF.

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 61)2.5 <Id> jest rozszerzonym bajtem od TTDPatch 2.0.1 alpha 61, w celu obsługi definicji> 255 efektów dźwiękowych.

Opisy

Sprite-number

Działanie 0 może pojawić się w dowolnym miejscu w pliku GRF, więc ustaw go na numer 'sprite', w którym aktualnie jesteś.

Length

Całkowita liczba bajtów w Akcji 0 . Rozpocznij odliczanie od <Action>, bitu, który ustawia pseudo-'sprite', aby działał jako określona akcja.

Action

Rodzaj akcji definiowany przez te pseudo-'sprites'. Powinno tu być 00, ponieważ chcemy, aby ten pseudo-sprites działał jako Akcja 0 .

Feature

Ustawia to rodzaj feature , który chcesz zmienić. Ustaw na:

Wartość Feature
00 Trains Common vehicle properties
01 Road Vehicles
02 Ships
03 Aircraft
04 Stations
05 Canals
06 Bridges
07 Houses (zerknij defaults)
08 Global Settings
09 Industry Tiles (zerknij defaults)
0A Industries (zerknij defaults)
0B Cargos (zerknij defaults)
0C Sound Effects
0D Airports
0F Objects
10 Obsługiwane przez OpenTTD 1.0 (r18969)1.0 Nieobsługiwane przez TTDPatch Railtypes
11 Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r19204)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch Airport Tiles
12 Obsługiwane przez OpenTTD 1.10 (gc02ef3e456)1.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Roadtypes
13 Obsługiwane przez OpenTTD 1.10 (gc02ef3e456)1.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Tramtypes

Num-props

Jest to liczba właściwości, które chcesz zmienić na pojazd lub stację. Uwaga: nawet jeśli chcesz ustawić te same właściwości na tę samą wartość dla różnych pojazdów, nadal musisz powtórzyć właściwości i ich wartości dla każdego pojazdu.

Num-info

Po prostu liczba pojazdów, które zmienisz za pomocą tej akcji 0.

Id

Vehicle ID pierwszego pojazdu lub stacji do zmiany. Jeśli liczba informacji jest większa niż jeden, ten pojazd/stacja i następujące pojazdy/stacje zostaną zmienione.

Właściwość

Numer właściwości, która zostanie zmieniona. Ta i sekcja Nowe informacje są powtarzane tyle razy, ile są właściwości do ustawienia; w sumie jest < num-props> bajty właściwości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz odpowiednią podsekcję (łącza u dołu).

Nowe info

Nowe informacje, które zastąpią poprzednie informacje dla określonej właściwości. To jest zmienny rozmiar; zależy od nieruchomości. Po każdym bajcie właściwości następują sekcje <num-info> new-info. Odpowiednie sekwencje specjalne \b, \w i \d mogą być bardzo przydatne dla większości < new-info>s. Zobacz the discussion of escape sequences w celu uzyskania dalszych informacji.

Przykład