Sound Effects
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

ID`y nowych efektów dźwiękowych to kolejność numeryczna w odpowiedniej akcji 11 plus 49 (73 miejsca dziesiętne), tj. Pierwsza pozycja w akcji 11 ma ID 49, druga ID 4A i tak dalej.  Musisz mieć akcję 11 przed tą czynnością 0, w przeciwnym razie nie zostaną zdefiniowane nowe ID`y dźwięku, a zatem nie można ustawić ich właściwości. Nie można bezpośrednio ustawić właściwości ID`ów 0..48, które odnoszą się do oryginalnych dźwięków TTD, z wyjątkiem zastąpienia tych dźwięków za pomocą właściwości 0A.

Properties

Właściwość Rozmiar Version Opis
08 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 'względna głośność'
09 B Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 'Priorytet'
0A B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 'Zastępuje starszy dźwięk'.

Opis

Relative volume (08)

Ta wartość określa głośność efektu dźwiękowego w stosunku do głośności głównej. Maksymalny to 80h (0dB), minimalny to 0 (-24dB).

Jeśli nie jest ustawiony, domyślnie ustawiony jest na 80 godzin.

Priority (09)

Ta wartość ma znaczenie tylko w wersji DOS, w której istnieją ograniczone kanały miksowania. Im niższy jest ten bajt, tym wyższy jest priorytet dźwięku. Jeśli dźwięk musi być odtwarzany, gdy wszystkie kanały miksowania są zajęte, mikser zatrzyma jeden z dźwięków o niższym priorytecie. Mniej ważne dźwięki powinny mieć ten bajt wyżej.

Jeśli nie jest ustawiony, wartość domyślna to 0.

Override old sound (0A)

Zastępuje podany stary dźwięk (00h..48h) z bieżącym. Zmienia to również efekt dźwiękowy, aby użyć względnej głośności i priorytetu związanego z bieżącym.