Action13
en
EN
pl
PL

nfo

Opis

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r857)2.6 Tłumaczenie zwykłych ciągów jest łatwe, po prostu nadpisując je action 4, nie jest to jednak możliwe do przetłumaczenia ciągów specyficznych dla GRF w zakresie ID`y D000 lub DC00. Zamiast tego należy je przetłumaczyć za pomocą tego działania 13.

Obsługiwane przez OpenTTDUżycie tej akcji w OpenTTD jest kłopotliwe w trybie dla wielu graczy. Akcja nie określa kodu języka tłumaczenia, ale wymusza tłumaczenie na każdym odtwarzaczu. Jednak GRF z tylko akcją 13 można załadować jako 'OpenTTD static NewGRF'. GRFv≥8 Wersja 8 GRF łagodzi ten problem, udostępniając nadpisany język.

Format

Dane wyglądają następująco:

<sprite-number> * <length> 13 <feature> <GRFID> (<language-id>)? <num-ent> <offset> <text...>
Element Rozmiar Opis
<sprite-number> dec Sekwencyjny numer 'sprite'
<length> dec Łączna liczba bajtów w akcji
13 B Action 13
<GRFID> 4*B GRFID pliku, którego teksty mają zostać przetłumaczone
<language-id> B GRFv≥8 Dla których języków TTD są te ciągi (tylko dla GRF w wersji 8 i wyższej)
<num-ent> B Liczba ciągów
<offset> W Pierwszy text ID
<text...> S Ciągi zerowane (Zero-terminated strings)

Dla akcji 13 <num-ent>, <offset> i <text ...> działają dokładnie tak samo jak dla action 4, ale przesunięcie może odnosić się tylko do identyfikatora tekstowego z zakresu ID`y D000 lub DC00.

Działanie 13 jest pomijane, jeśli nie można znaleźć podanego GRFID lub plik jest nieaktywny; działanie 13 generuje komunikat o błędzie i wyłącza bieżący plik, jeśli pojawia się przed tłumaczeniem przez GRF.