Only Callback Failure
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Funkcje

nie mają zwykłego Action2 do przypisywania grafiki. Jednak Action2 jest nadal potrzebne callbacks fail.

Składnia

<Sprite-number> * <Length> 01 <feature> 01 00
<Sprite-number> * <Length> 02 <feature> <set-id> 01 00 00 00

Ta składnia składa się zarówno z Action1 , jak i rzeczywistego (actual) Action2 . Zobacz szczegółowy opis poniżej.

Element Rozmiar Opis
<Sprite-number> dec Sekwencyjny numer 'sprite'
<length> dec Łączna liczba bajtów użytych w tej akcji
<set-id> B Co określa set-ID to działanie2

Opis

Składnia, którą należy zastosować, to składnia zwykłej Action2 odwołującej się do spritesetów Action1. Jednak:

Powyższa składnia określa dwa pseudo-'sprites'. Najpierw Action1 definiujący 1 zestaw ikonek z 0 ikonami, a następnie Action2 odnoszący się tylko do tego pojedynczego zestawu ikonek.

Sprite-numer

To tylko numer, na którym jesteś.

Długość

Policz liczbę bajtów w tej akcji.

set-id

To określa ID bieżącej akcji 2. Do tego ID będzie później odwoływać się action 3 lub akcja wariacyjna/losowa 2.

Możesz ponownie użyć ID`y akcji 2 i nie ma ograniczeń co do kolejności ich zdefiniowania.