ActionC
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Nic nie robić.

Działanie C to NOP (brak operacji). Można go użyć do tymczasowego komentowania 'sprite' podczas testowania.

Syntax

Dane wyglądają następująco:

<Sprite-number> * <Length> 0C [<ignored>]
Element Rozmiar Opis
<Sprite-number> dec Sekwencyjny numer 'sprite'
<length> dec Łączna liczba bajtów użytych w tej akcji
0C B Definiuje action 0C
<ignored> V Wszystko, co następuje po bajcie akcji 0C, jest całkowicie ignorowane

Opis

Sprite-number

To tylko numer, na którym jesteś.

Length

Policz liczbę bajtów w tej akcji.

ignored

Te bajty, jeśli w ogóle występują, są ignorowane. Akcja nic nie robi.

Przykład

Something to go here