Ambient sound effects
en
EN
pl
PL

Efekty dźwiękowe otoczenia (144)

To wywołanie zwrotne jest ogólnym wywołaniem zwrotnym dla funkcji 0C (nowe dźwięki) używanej do odtwarzania efektów dźwiękowych otoczenia.

15-bitowa wartość zwracana to liczba efektów dźwiękowych. Wartości od 0 do 72 (dec) to wbudowane efekty dźwiękowe TTD, wartości poza tym odnoszą się do dźwięków z Action 11.

Aby zdecydować, czy odtworzyć dźwięk i jaki dźwięk zagrać, Var.Action 2 zmienna 10 zawiera następujące informacje:

Pole Znaczenie
T Klasa kafli, 0='jedynie ziemia', 4=trees, 6=water
HH

GRFv≤7 Wysokość północnego narożnika płytki (wielokrotność 8)
GRFv≥8 Wysokość najniższego narożnika płytki (wielokrotność 1)
RR 8 losowe bity
xxx Reserved
tt

  • Bity 0..2: Terrain type: 0 normal (grass), 1 desert, 2 'rainforest', 4 na lub powyżej linii śniegu.
  • Bity 3..5: GRFv≥8 Water class: 0 - nieokreślony / teren; 1 - sea; 2 - canal; 3 - river.

To wywołanie zwrotne musi być włączone przez bit 4 in action D var 9E.