GrfLoadingStages
en
EN
pl
PL

nfo

Introduction

Etapy ładowania pliku grf

Przetwarzanie plików .grf odbywa się w kilku przebiegach, z których większość zdarza się wielokrotnie, raz na aktywację, czyli za każdym razem, gdy gra jest uruchamiana/ładowana lub przycisk "Zastosuj" (Apply) w oknie statusu GRF. Każde przejście przetwarza wszystkie pliki w kolejności, w jakiej pojawiają się w oknie statusu GRF.

Zasadniczo inicjalizacja jest systemem dwuprzebiegowym (najpierw rozwiązuje cele skoku, a następnie inicjuje wszystko), co dzieje się tylko raz, aktywacja jest systemem dwuprzebiegowym (najpierw definiuje ładunki i rezerwowe ID`y GRM, a następnie aktywuje się), który ma miejsce wiele razy, i testowanie to jednoprzebiegowy system uruchamiany jednym kliknięciem na czerwoną/zieloną flagę w oknie statusu GRF.

Pass Opis
Post-Load Uruchom raz po załadowaniu wszystkich plików. Inicjuje cele akcji 7&9 (aby rozwiązać skoki goto), ignoruje wszystkie inne akcje.
Initialization Uruchom raz po przełęczy po załadowaniu. Sprawdza działanie 0 pod kątem ważności, rejestruje akcje 1 liczby sprite,rozpoznaje odwołania do akcji 2 (do liczb sprite w pliku grf działania 1 sprites i odniesienia do akcji zmiennej/losowej 2), wykonuje akcje 6, 9, B, D i F, inicjuje działanie 3, 4, 8 i 11 i ignoruje pozostałe akcje (w tym w szczególności działanie 7).
Reserve Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Wywołany just przed aktywacją, wobec rezerwować GRM IDs. Stosuje się również działanie 0 dla ładunków, aby etykiety ładunku ważne do odprawy w akcji 7/9 niezależne od kolejności .grf plików. Ignoruje wszystkie działania z wyjątkiem akcji 0 (dla ładunków), 6, 7, 8, 9, B, D i E.
Activate Wywoływana podczas aktywacji. Stosuje wszystkie akcje z wyjątkiem F i 10.
Test Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 Wywoływane, gdy użytkownik klika, aby włączyć/wyłączyć plik w oknie stanu GRF, aby sprawdzić, które inne pliki reagują na zmianę. Ignoruje wszystkie działania z wyjątkiem 6, 7, 8, 9, B, D i E.

Plik .grf jest aktywowany tylko wtedy, gdy był aktywny podczas uruchamiania gry. Jeśli gra zostanie załadowana, tylko jej aktywne .grfs zostaną ponownie aktywowane. Plik .grf jest uważany za aktywny, jeśli jego działanie 8 zostało przetworzone, tj. Jego działanie 8 nie zostało pominięte przy użyciu działania 7.

Poniższa tabela pokazuje dokładnie, które akcje są wyliczane w których przebiegach (X=akcja wykonana (X=action executed), I=akcja zainicjowana (I=action initialized), pusta=akcja zignorowana ( empty=action ignored)).

Action 'Ładowanie' Init Res Act Test Notes
0

X
X[1]
X

1

I

X

2

I

X

3

I

X

4

I

X

5

X

6

X
X
X[2]
X

7
I

X
X
X

8

I
X
X
X
Po wykonaniu dla nieaktywnego pliku pomija pozostałą część pliku.
9
I
X
X
X
X

A

X

B

X[3]
X
X
X

C

D

X
X
X
X

E

X
X
X

F

X

10
X

11

I

X

12

X

Jeśli TTDPatch napotka jakąkolwiek akcję Action12 na dowolnym etapie (w tym "Load"), obsługa Unicode jest włączona.
13

X

14

Przetwarzane przez OpenTTD tylko podczas skanowania plików. Nie przetwarzane podczas normalnego ładowania/aktywacji.
  1.  Na etapie rezerwacji zarezerwowane są szczególnie typy ładunków i kolei, więc ich istnienie może być testowane przez wszystkie GRF na etapie aktywacji niezależnie od zamówienia załadunku.
  2.  Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 51)2.5 Przetwarzane podczas aktywacji w TTDPatch 2.0.1 alpha 51 i nowsze.
  3.  Przetwarzane podczas inicjowania tylko wtedy, gdy bit 7 ważności jest ustawiony.