ReadingOtherGRFParameters
en
EN
pl
PL

nfo

Wprowadzenie

Od wersji TTDPatch 2.0.1 alpha 16 możliwe było użycie akcji D do odczytu parametrów innych plików GRF. Dzięki temu możesz spróbować użyć ustawień dla innego pokrewnego GRF, zanim wrócisz do domyślnego kodu.

Format

 <Sprite-number> * <Length> 0D <target> 00 <param> FE <GRFID>
Element Rozmiar Opis
0D B Definiuje action 0D
<target> B Parametr 'targetu'
<param> B Numer parametru innego pliku GRF, który chcesz odczytać
FE B Definiuje specjalny dostęp do zmiennych
<GRFID> D GRFID, którego parametr chcesz odczytać

Spowoduje to zapisanie parametru <param> pliku GRF z GRFID <GRFID> do <target>

Za pomocą parametru FE można odczytać akcję 14 NewGRF innej wersji NewGRF w OpenTTD. Zwraca 0, jeśli akcja 14 nie ustawiła żadnej wersji NewGRF.

Jeśli nie można znaleźć GRFID lub parametr nie jest zdefiniowany, zamiast tego używana jest wartość 0 (bez względu na to, czy bit 7 operacji jest ustawiony, czy nie).