StringCodes
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Kody ciągów

Teksty w TTD są głównie w zestawie znaków Latin-1 (ISO-8859-1) (z wyjątkiem kodowania UTF-8; patrz poniżej), jednak kilka znaków jest różnych. Ponadto niektóre postacie mają specjalne znaczenie. Zostały one wyjaśnione w poniższej tabeli.

Zakres, hex Version Znaczenie
00..1F

Znaki sterujące, nieużywane, z wyjątkiem następujących:

Obsługiwane przez OpenTTD 0.6-1.3.10.6-1.3.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 01 X przesunięcie w następnym bajcie ciągu (zmienna przestrzeń). Usunięto z OpenTTD od 1.3.2.

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 0D New line

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 0E Set small font size

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 0F Set large font size

Obsługiwane przez OpenTTD 0.6-1.3.10.6-1.3.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 1F X i Y przesunięcia w następnych dwóch bajtów ciągu. Usunięto z OpenTTD od 1.3.2.
20..7A Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Znaki Latin-1/ASCII, od spacji " " do małe litery "z"
7B..87

Instrukcje formatowania, wszystkie wziąć ich argument ze stosu, jeśli nie określono inaczej

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 7B Print signed dword

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 7C Print signed word

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 7D Print signed byte

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 7E Print unsigned word

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 7F Print dword in currency units

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 80 Print substring (text ID from stack)

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 81 Print substring (text ID in next 2 bytes of string)

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 82 Print date (day, month, year) (based on year 1920)

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 83 Print short date (month and year) (based on year 1920)

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 84 Print signed word in speed units

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 85 Discard next word from stack

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 86 Rotate down top 4 words on stack

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 87 Print signed word in litres
88..98

Colour codes

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 88 Blue

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 89 Light Gray

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 8A Light Orange ("Gold")

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 8B Red

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 8C Purple

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 8D Gray-Green

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 8E Orange

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 8F Green

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 90 Yellow

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 91 Light Green

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 92 Red-Brown

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 93 Brown

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 94 White

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 95 Light Blue

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 96 Dark Gray

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 97 Mauve (grayish purple)

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 98 Black
99 Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 1)2.5 Przełącz się na kolor firmy, który następuje w następnym bajcie (włączone przez enhancegui)
9A

Rozszerzony kod formatu w następnym bajcie:

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 9A 00 -lub- 9A 01 Wyświetlanie 64-bitowej wartości ze stosu w jednostkach walutowych

Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.62.6 9A 02 Ignoruj następny bajt kolorystyczny. Wiele wystąpień pominie wiele bajtów kolorów.

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.62.6 9A 03 WORD Push WORD na stosie odnośnika (textref)

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.62.6 9A 04 BYTE Un-print poprzednie znaki BAJTów.

Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.62.6 9A 05 Tylko do użytku wewnętrznego. Nieprawidłowe w plikach GRF.

Obsługiwane przez OpenTTD 0.70.7 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2007)2.6 9A 06 Print byte in hex

Obsługiwane przez OpenTTD 0.70.7 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2007)2.6 9A 07 Print word in hex

Obsługiwane przez OpenTTD 0.70.7 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2007)2.6 9A 08 Print dword in hex

Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2128)2.6 9A 09 Tylko do użytku wewnętrznego. Użycie w NewGRFs najprawdopodobniej crash TTDPatch.

Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2128)2.6 9A 0A Tylko do użytku wewnętrznego. Użycie w NewGRFs najprawdopodobniej crash TTDPatch.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.01.0 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2178)2.6 9A 0B Print 64-bit value in hex

Obsługiwane przez OpenTTD 1.11.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2178)2.6 9A 0C Print name of station with id in next textrefstack word

Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21086)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 0D Print unsigned word in tonnes

Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21209)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 0E Ustaw płeć ciągu, wewnętrzny identyfikator NewGRF w następnym bajcie. Musi być pierwszy w ciągu.[1]

Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21209)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 0F Wybierz przypadek dla następnego podciągacza, wewnętrzny identyfikator NewGRF w następnym bajcie. [1]

Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21211)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 10 Rozpocznij wartość listy wyboru, wewnętrzny identyfikator NewGRF w następnym bajcie. [2]

Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21211)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 11 Domyślna lista rozpoczynania wyboru [2]

Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21211)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 12 Lista wyboru końcowego [2]

Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21211)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 13 Rozpocznij listę wyboru płci, przesunięcie stosu podciągów, aby uzyskać płeć z następnego bajtu. [2]

Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21211)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 14 Rozpoczyna lista wyboru przypadków [2]

Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21216)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 15 Rozpocznij listę wyboru liczby mnogiej, przesunięcie stosu wartości, aby uzyskać liczbę mnogą w następnym bajcie. [3]

Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r22778)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 16 Print dword as date (day, month, year) (based on year 0)

Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r22778)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 17 Print dword as short date (month and year) (based on year 0)

Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r22779)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 18 Print unsigned word in horse power

Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23063)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 19 Print unsigned word as short volume

Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23063)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 1A Print unsigned word as short weight

Obsługiwane przez OpenTTD 1.4 (r26244)1.4 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 1B Użyj dwóch słów, aby wydrukować ilość ładunku (długa forma: "10 worków poczty"). Pierwsze słowo to typ ładunku (przetłumaczony dla wersji GRF >= 7), drugie słowo to kwota. Kwota jest automatycznie konwertowana zgodnie z ustawieniami jednostki/ustawień regionalnych.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.4 (r26244)1.4 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 1C Użyj dwóch słów, aby wydrukować ilość ładunku (krótka forma: "10 worków"). Pierwsze słowo to typ ładunku (przetłumaczony dla wersji GRF >= 7), drugie słowo to kwota. Kwota jest automatycznie konwertowana zgodnie z ustawieniami jednostki/ustawień regionalnych.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.4 (r26244)1.4 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 1D Użyj dwóch słów, aby wydrukować ilość ładunku (mała forma: "10"). Pierwsze słowo to typ ładunku (przetłumaczony dla wersji GRF >= 7), drugie słowo to kwota. Kwota jest automatycznie konwertowana zgodnie z ustawieniami jednostki/ustawień regionalnych.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.7 (r27706)1.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 1E Drukowanie niepodpisanego wyrazu jako nazwy typu ładunku (przetłumaczone dla GRF wersji >= 7).

Obsługiwane przez OpenTTD 1.10 (gd2b6176cdf)1.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 1F Wsuń bieżący kolor na stos kolorów. Użyj tego, jeśli chcesz przełączyć kolor i przywrócić później.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.10 (gd2b6176cdf)1.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch 9A 20 Pop ostatni kolor z stosu kolorów. Użyj tego, aby przywrócić poprzedni kolor.
9B..9D

Reserved
9E..FF Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Znaki łacińskie-1, z wyjątkiem następujących:

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 9E Euro character "€"

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 9F Capital Y umlaut "Ÿ"

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 A0 Scroll button up

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 AA Scroll button down

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 AC Tick mark

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 AD X mark

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 AF Scroll button right

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 B4 Train symbol

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 B5 Truck symbol

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 B6 Bus symbol

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 B7 Plane symbol

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 B8 Ship symbol

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 B9 Superscript -1

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 BC Small scroll button up

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 BD Small scroll button down
 1. 1.0  1.1  Zerknij Setting genders and cases.
 2. 2.0  2.1  2.2  2.3  2.4  Zerknij Choosing strings depending on required gender or case.
 3.  Zerknij Using plural forms.

Instrukcje formatowania nie mogą być używane z wyjątkiem ciągów, które ich oczekują, a następnie mogą nie być w porządku (z możliwym wyjątkiem kodu 86 tasowania wewnętrznego stosu). Przy niewłaściwym użyciu najprawdopodobniej spowodują awarię TTD. Kod 81 jest zawsze bezpieczny w użyciu (pod warunkiem, że przywoływany tekstowy ID również nie używa niebezpiecznych instrukcji formatowania) i wstawi podany tekstowy ID (np. "\81\3D\A0" wstawi tekstowy ID A03D, "\98Refit Aircraft" ). Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz dołączyć np. ID D000/D400, bajt 00 będzie uważany za koniec łańcucha, a zatem zostanie zerwany, jeśli w akcji mają pojawiać się dodatkowe teksty 4. Nie należy dołączać ID`ów DCxx; ani kody 80, ani 81 nie mają prawidłowego dostępu do ID`ów DCxx.

Każda instrukcja formatowania usuwa swój argument ze stosu, dzięki czemu następna otrzyma następujące bajty jako argumenty. Kod 86 pobiera cztery pierwsze słowa ze stosu, nazwijmy je W1 do W4 i zmieniam ich kolejność na W4 W1 W2 W3. Jest to używane w przypadku języków, w których gałęzie przemysłu lub stacje powinny być nazywane nie "Flinfingbury Power Plant" , ale "Power Plant Flinfingbury" .

Using genders and cases

Obsługiwane przez OpenTTD 1.11.1 Nieobsługiwane przez TTDPatchGdy wiele ciągów jest łączonych w jedno zdanie, części wpływają na siebie w różnych językach. Na przykład. możesz mieć ciąg "The <industrytype> closes due to next month." (zamyka się z powodu następnego miesiąca) , gdzie <industrytype> jest zastąpiony nazwą jakiegoś przemysłu (np. "brewery" , "textile mill" ). Jednak w języku niemieckim płeć <industrytype> wpływa na ciąg, do którego jest wstawiany. W przypadku "brewery" ("Brauerei") artykuł "The" przetłumaczono za pomocą "Die", a "textile mill" ("Textilwerk") "The" przetłumaczono za pomocą "Das".

W OpenTTD te interakcje ciągów nazywane są "rodzajami" (genders) i "przypadkami" (cases) . Chociaż nazwy te odnoszą się do popularnych konstrukcji gramatycznych w różnych językach, istnieje techniczna definicja tego terminu wrt. OpenTTD. Mogą one odpowiadać gramatycznym zastosowaniom płci i przypadków w niektórych językach lub mogą być używane do radzenia sobie z innymi konstrukcjami gramatycznymi.

Ogólnie, gdy ciąg I jest wstawiany do ciągu O:

Setting genders and cases

Obsługiwane przez OpenTTD 1.11.1 Nieobsługiwane przez TTDPatchKody ciągów 9A 0E i 9A 0F mapują wewnętrzny płeć lub ID NewGRF na płeć lub przypadek OpenTTD. ID wewnętrzny jest rozpoznawany do odpowiedniej płci lub przypadku OpenTTD w czasie ładowania za pomocą mapowania. Pobierany jest pierwszy wewnętrzny ID w odwzorowaniu, który pasuje do ID z łańcucha i ma istniejącą płeć lub wielkość liter OpenTTD, tj. Lista mapowań jest filtrowana według wewnętrznego ID i istnienia płci/wielkości liter OpenTTD, a następnie używany jest element górny . Jeśli ID płci lub sprawy nie jest znany lub nie istnieje płeć lub sprawa OpenTTD z nazwami odwzorowanymi, całe mapowanie jest ignorowane i przyjmowana jest domyślna płeć lub sprawa.

Example of gender translation table

// Gender translation table
// Current OpenTTD German translation uses m, w, n and p but
// support a (fictitious) previous version that used masculine,
// feminine, neuter and plural as gender names.
 0 * 56   00 08 01 01 02
      13
      01 "m" 00
      01 "masculine" 00
      02 "w" 00
      02 "feminine" 00
      03 "n" 00
      03 "neuter" 00
      04 "p" 00
      04 "plural" 00
      00

// Brauerei is a female word in German; this sets it as female.
 1 * 40   04 0A 82 01 73 DC C3 9E 9A 0E 02 "Brauerei" 00

W takim przypadku OpenTTD szuka wewnętrznego ID 2 NewGRF w tabeli płci. To dałoby "w" i "kobiecy" (feminine) jako imiona płciowe OpenTTD. W obecnym OpenTTD pasowałoby to do "w" , w fikcyjnej starszej wersji OpenTTD pasowałoby do "żeńskiego" (feminine) .

Choosing strings depending on required gender or case

Obsługiwane przez OpenTTD 1.11.1 Nieobsługiwane przez TTDPatchKody ciągów od 9A 10 do 9A 14 odwzorowują płeć lub przypadek OpenTTD na wewnętrzny ID lub płeć NewGRF. Mapowanie jest rozwiązywane w czasie ładowania poprzez przeglądanie wszystkich przypadków lub płci Tłumaczenie OpenTTD zna mapowanie na wewnętrzne ID`y NewGRF. Jeśli mapowanie zostanie znalezione, wybierany jest domyślny element listy wyboru. Dzieje się tak, filtrując mapowanie według płci lub nazwy sprawy, a następnie używany jest wewnętrzny ID NewGRF górnego elementu.

Kody ciągów list wyboru są powiązane i muszą być używane w określony sposób:

Genders: 9A 13 <offset> (9A 10 <index> <string>)+ 9A 11 <default> 9A 12

Cases: 9A 14 (9A 10 <ndex> <string>)+ 9A 11 <default> 9A 12

Plurals: 9A 13 <offset> (9A 10 <index> <string>)+ 9A 11 <default> 9A 12

Przesunięcie (offset) to lokalizacja stosu (substring) podłańcucha/wartości, dla której chcesz uzyskać płeć/liczbę mnogą (plural) . Jest to rzeczywiste przesunięcie plus 80, tzn. Przesunięcie (offset) 0 staje się 80, a przesunięcie (offset) 1 staje się 81 w NFO.

Example of gender-dependent string

// Assuming the translation table of the previous example
// A string with a gender choice list and a stack item that gets resolved
 2 * 29   04 0A FF 01 1A DC "D" 9A 13 80 9A 10 1 "er" 9A 10 3 "as" 9A 11 "ie" 9A 12 " " 80 00

Wyobraź sobie, że "Brauerei" z poprzedniego przykładu znajduje się jako stos na stosie. Następnie ten ciąg znaków przekształciłby się w "Die Brauerei" .

To, co dzieje się w OpenTTD, polega na tym, że za każdym razem, gdy zostanie znaleziony kod "Rozpocznij listę wyboru płci" , rozpozna ciąg w danym miejscu stosu. Z tego rozstrzygniętego ciągu pierwszy znak jest porównywany z kodem ciągu "ustaw płeć" , a jeśli tak, to pobierana jest (odwzorowana) płeć OpenTTD. Gdy występuje ciąg znaków "ustaw płeć" , używana jest pierwsza płeć OpenTTD. Po rozstrzygnięciu płci OpenTTD płeć jest odwzorowywana odwrotnie na wewnętrzny ID NewGRF. Jeśli ten wewnętrzny ID NewGRF istnieje w jednej z "wartości listy wyboru" , to brany jest (pod) ciąg znaków (aż do następnej wartości listy wyboru/wartość domyślna). Jeśli nie ma odwrotnego odwzorowania łańcucha przy "domyślnej liście wyboru" , używany jest kod ciągu aż do łańcucha "końcowej listy wyboru" . Dalsze przetwarzanie ciągu następuje po liście wyboru, tzn. (Pod) ~Sub ciągi na liście wyboru nie mogą zawierać żadnych specjalnych kodów ciągów oprócz kodów kolorów.

Listy wyboru wielkości liter działają w podobnej sprawie, z tą różnicą, że zamiast rozstrzygania wielkości liter z (pod) łańcucha znaków "jesteśmy" podciągiem; ciąg zawierający ten podciąg ustawił wielkość liter przy użyciu kodu łańcucha "wybierz wielkość liter" (select case) . W związku z tym nie trzeba przesuwać listy wyboru, ale reszta działa w taki sam sposób jak listy wyboru płci.

Using plural forms

Obsługiwane przez OpenTTD 1.11.1 Nieobsługiwane przez TTDPatchLista mnoga działa jak lista płci, jednak musisz wybrać jedno "mapowanie" (mapping) od wartości do indeksu liczby mnogiej, ustawiając formę liczby mnogiej za pomocą Action0/Global Settings property 15.

Jeśli na przykład wybrano liczbę mnogą 0 za pomocą właściwości Action0/Global Settings 15, wówczas istnieją 2 wskaźniki liczby mnogiej. Jeśli wartość na stosie z danym przesunięciem wynosi 1, otrzymasz indeks liczby mnogiej 1, w przeciwnym razie indeks liczby mnogiej 2. Te wskaźniki liczby mnogiej są wskaźnikami używanymi na listach wyboru.

Plural form Plural index Description
0 Two forms:

1 1

2 rest
1 Only one form:

1 every form
2 Two forms:

1 0 or 1

2 rest
3 Three forms:

1 ending in 1, but not ending in 11

2 0

3 rest
4 Five forms:

1 1

2 2

3 3-6

4 7-10

5 rest
5 Three forms:

1 ending in 1, but not ending in 11

2 ending in 2-9, but not ending in 1[2-9]

3 rest
6 Three forms:

1 ending in 1, but not ending in 11

2 ending in 2-4, but not ending in 1[2-4]

3 rest
7 Three forms:

1 0

2 ending in 2-4, but not ending in 1[2-4]

3 rest
8 Four forms:

1 ending in 01

2 ending in 02

3 ending in 03 or ending in 04

4 rest
9 Two forms:

1 ending in 1, but not ending in 11

2 ret
10 Three forms:

1 1

2 2-4

3 rest
11 Two forms:

1 ending in 0, 1, 3, 6, 7 and 8

2 ending in 2, 4, 5 and 9
12 Four forms:

1 1

2 0 or ending in 02-10

3 ending in 11-19

4 rest
13 Four forms:

1 1, 11

2 2, 12

3 3..10, 13..19

4 rest

Example of string using plural forms

// Set the plural type to type 0
 0 * 7   00 08 01 01 02 15 00
// In case of the first stack item being 1 use "Tonne", otherwise use "Tonnen"
 1 * 34   04 0B 82 01 1A DC C3 9E "\UE07C Tonne" 9A 15 80 9A 10 01 "" 9A 11 "n" 9A 12 " Sand" 00

UTF-8 support

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 68)2.5 Od TTDPatch 2.0.1 alpha 68, TTDPatch obsługuje łańcuchy wejściowe zakodowane w UTF-8. Użyj action 12 , aby zdefiniować glify dla znaków, które nie istnieją w plikach .grf TTD (możliwe od wersji TTDPatch 2.0.1 alpha 73).

Aby wskazać, że dany ciąg ma kodowanie UTF-8, zacznij go od dużego 'ciernia' ↔ (U+00DE, "Þ"), zakodowane w UTF-8 jak zwykle bajtami C3 9E. Zakłada się, że wszystko w tym ciągu ma kodowanie UTF-8, z następującym wyjątkiem: jeśli pojawią się znaki, które nie są prawidłowymi sekwencjami UTF-8, zakłada się, że są one jednym z powyższych kodów sterujących. W ten sposób nadal można pisać, np. "ÞPojemność (Capacity): " 87 "litrów" (litres), bez kodowania 87 w UTF-8 (co zamiast tego oznaczałoby znak zainstalowany w punkcie kodowym U+0087).

Ponadto pozwala to na stosowanie znaków innych niż Unicode 9E, 9F, A0, AA, AC, AD, AF, B4..B9, BC i BD z powyższej listy, które po zakodowaniu za pomocą UTF-8 odnosiłyby się do ich odpowiednich Zamiast tego znaki Unicode. Aby użyć znaków TTD, po prostu nie koduj ich za pomocą UTF-8, ale wprowadź je bezpośrednio jako bajty. To powoduje, że są one nieprawidłową sekwencją UTF-8 i pozwalają TTDPatch na użycie poprawnego symbolu z czcionek TTD.

Alternatywnie, te symbole (w rzeczywistości zestaw znaków TTD od 20 do FF) są również odwzorowane w prywatnym obszarze użytkowania Unicode w U+E0xx, więc aby zakodować symbol ciężarówki, możesz również użyć znaku U+E0B5, chociaż to będzie prawdopodobnie postacią niedrukowalną w większości edytorów tekstu.

Wreszcie, znaki 7B..7F nie działają już jak powyższe instrukcje formatowania, ale zamiast tego będą wyświetlać regularne glify (pod warunkiem, że są zainstalowane; domyślnie TTD nie ma w tych punktach kodowych). Zamiast tego, aby skorzystać z instrukcji formatowania w trybie UTF-8, musisz użyć ich punktu kodowego Prywatnego Obszaru Użytkowania w U+E0xx.

Zasadniczo istnieją trzy możliwości:

 1. Znaki U+E020..U+E0FF w prywatnym obszarze użytkowania E0xx robią to, co ich znak xx zrobiłby w TTD, podobnie jak znaki kontrolne poniżej U+0020
 2. Wszystkie inne prawidłowe sekwencje UTF-8 wyświetlają rzeczywiste glify (glyphs), jeśli są dostępne
 3. Wszystkie niepoprawne sekwencje UTF-8 robią to, co robią ich poszczególne bajty w TTD

Podsumowując, oto przydatna tabela:

'Znak' Kodowanie w trybie UTF-8 Znaczenie
7E 7E Unicode 'Znak' 'TILDE' (~)
82 82 ('nieprawidłowy' UTF-8) 'Wydrukuj datę (dzień, miesiąc, rok)'
82 C2 82 Wyświetl 'glif' dla U+0082
AC AC (nieprawidłowy UTF-8) 'Tick mark'
AC C2 AC Unicode 'Znak' 'NOT SIGN' (¬)
E07E EE 81 BE 'Drukuj słowo bez znaku'
E082 EE 82 82 Wydrukuj datę (dzień, miesiąc, rok)
E0AC EE 82 AC 'Tick mark'