TextIDs
en
EN
pl
PL

nfo

Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 To jest lista IDdentyfikatorów tekstowych w TTD (dla działania 4), oryginalnie opracowana przez A. Skrobova.

Możesz użyć tych Text ID`ów

Uwaga: System ciągów OpenTTD bardzo różni się od systemu TTD i TTDPatch. Obsługuje/wymaga liczby mnogiej, płci, przypadków i różnych formatowań liczb, więc złożone ciągi, które są połączone z wielu części, nie są wymienne. Różne ciągi zmieniły także kolejność parametrów w czasie lub otrzymały dodatkowe argumenty.

W związku z tym akcja 4 nie może zmieniać żadnych oryginalnych ciągów w OpenTTD; tłumaczenia nie są wykonywane przez NewGRF, ale tylko przez WebTranslator.

W akcji 0 można uzyskać dostęp tylko do podzbioru oryginalnych ciągów. Są to mniej więcej ciągi, które nie mają dodatkowych parametrów, np. zwykłe nazwy ładunku/domu/branży.

Contents

0000 General strings

General strings 0000-07FF

0800 Basic land strings

Basic land strings 0800 - 0FFF

1000 Railroad strings

Railroad strings 1000 - 17FF

1800 Road strings

strings Road strings 1800 - 1FFF

2000 Town strings

Town strings 2000 - 27FF

2800 Tree strings

Tree strings 2800 - 2FFF

3000 Station strings

Station strings 3000 - 37FF

3800 Water strings

Water strings 3800 - 3FFF

4000 Load/save strings

Load, save strings 4000 - 47FF

4800 Industry strings

Industry strings 4800 - 4FFF

5000 Tunnel and bridge strings

Tunnel and bridge strings 5000-57FF

5800 Object strings

Object strings 5800 - 5FFF

6000 Debugger strings

Debugger strings 6000 - 67FF

6800 Difficulty strings

Difficulty strings 6800 - 6FFF

7000 Company strings

Company strings 7000 - 77FF

7800 Custom strings

Nie można ich ustawiać bezpośrednio; wpis jest generowany za każdym razem, gdy gracz wprowadza niestandardową nazwę, na przykład dla znaków, stacji lub pojazdów.

8000 Vehicle type names

Vehicle type names 8000 - 87FF

Uwaga: IDentyfikatory 8000..80FF zostaną zmienione przy użyciu zwykłej akcji 4 w celu nazwania nowych pojazdów, ale nie przy użyciu "niestandardowych nazw pojazdów" (custom vehicle names) z pojazdu.dat, które zamiast tego używają niestandardowych ciągów.

8800 Train strings

Train strings 8800 - 8FFF

9000 Road vehicle strings

Road vehicle strings 9000 - 97FF

9800 Ship strings

Ship strings 9800 - 9FFF

A000 Aircraft strings

Aircraft strings A000 - A7FF

A800 Pseudo-vehicle strings

(None defined)

B000 Disaster strings

Disaster strings B800 - BFFF

B800 unused

C000 New station names

Służy do nazewnictwa stacji i klas newgrf TTDPatch. Więcej informacji znajduje się w akcji 4.

C800 New house names

Służy to do nazewnictwa budynków miasta TTDPatch newgrf. Więcej informacji znajduje się w akcji 4.

D000 Miscellaneous GRF texts

Jest to używane do różnych tekstów TTDPatch newgrf, głównie do oddzwaniania. Więcej informacji znajduje się w akcji 4.

Tabela zawiera do 1024 pozycji. Aby użyć wpisu X w tekście dołączonym (kody 80/81), użyj ID D400 + X. Zauważ, że jeśli chcesz dołączyć ID D000/D400, bajt 00 będzie uważany za koniec ciągu w akcji 4, a zatem zostanie przerwany, jeśli w akcji 4 mają nastąpić dodatkowe teksty.

D800 Persistent GRF texts

Jest to używane w przypadku trwałych tekstów TTDPatch newgrf (odwzorowania ID`ów są zachowywane poprzez zapisywanie i ładowanie, nawet jeśli plik GRF jest niedostępny). Więcej informacji znajduje się w akcji 4.

ID`y klas D800 (ID`y DCxx) nie mogą być używane z wyjątkiem akcji 0 i specyfikacji, która wyraźnie mówi, że działają.

E000 Hard-coded game texts

Hard-coded game texts E000 - E7FF

Ta klasa tekstu istnieje tylko w TTDPatch 2.0.1 alpha 59 i nowszych. Zawiera teksty zależne od języka, które pierwotnie (originally) nie miały identyfikatorów textID. Ta klasa pozwala całkowicie tłumaczyć TTD za pomocą akcji 4s, ponieważ teraz można uzyskać dostęp do każdego tekstu zależnego od języka.

E800 News texts

Jest to wykorzystywane wewnętrznie przez TTDPatch w celu dostarczenia dodatkowych wiadomości.

F000 unused

(Nieużywane, ale komunikaty o błędach krytycznych TTD wewnętrznie mają numer w tym regionie, nawet jeśli nie są to ID`y tekstowe jako takie.)

F800 Internal TTDPatch texts

Internal TTDPatch texts F800 - FFFF

Jest to używane wewnętrznie przez TTDPatch dla dodatkowych regularnych ciągów, tj. Tych z ttdpttxt.txt. Od wersji TTDPatch 2.0.1 alfa 59 można używać następujących textID`y do zmiany odpowiednich ciągów łatek (przed wersją alfa 59 text ID`y zmieniały się regularnie). Aby zobaczyć wartości domyślne, zobacz ttdpttxt.txt wyprodukowany przez mkpttxt.exe.