Objects
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Zmienne

Zmienna Rozmiar Wersja Opis
40 D Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20670)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2340)2.6 Pozycja względna, jak Industry Tile var43
41 W Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20670)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2088)2.6 Informacje o kaflach, patrz poniżej
42 D Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20670)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2340)2.6 Data konstrukcji od roku 0
43 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20670)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2340)2.6 Licznik animacji, patrz poniżej
44 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20670)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2340)2.6 Informacje o założycielu obiektu
45 D Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20670)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2340)2.6 Uzyskaj town zone i odległość 'Manhatańską' od najbliższego miasta
46 D Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20670)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2340)2.6 Uzyskaj kwadrat odległości euklidesowej od najbliższego miasta
47 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21259)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2351)2.6 Kolor obiektu
48 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21455)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2340)2.6 Widoki obiektów
60 W Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20670)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2340)2.6 Uzyskaj typ obiektu i widok z przesunięciem
61 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20670)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2340)2.6 Uzyskaj losowe bity z przesunięciem
62 D Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20670)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2340)2.6 Informacje o terenie pobliskich kafli
63 W Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20670)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2340)2.6 Licznik animacji pobliskiego kafla
64 D Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20670)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r2340)2.6 Liczba obiektów, odległość najbliższej instancji

Opis

Informacje o kaflach (41)

Zwracana wartość ma format ss0t, gdzie t jest typem terenu, na którym znajduje się kafel, takie same wartości jak canal var81.

Począwszy od TTDPatch r2088, ss zawiera dane nachylenia kafla, taki sam format jak dla industrytile var60 . Znaczenie poszczególnych bitów to:

Bit Znaczenie
0 Zachodni róg znajduje się powyżej najniższego
1 Południowy róg znajduje się powyżej najniższego
2 Wschodni róg znajduje się powyżej najniższego
3 Północny róg jest powyżej najniższego
4 Kafel ma strome nachylenie (*)

(*) - Strome zbocza mają ten bit plus 3 punkty podniesione, co daje im wartości 0x17, 0x1B, 0x1D i 0x1E.

Licznik Animacji (43)

Ten bajt pobiera rzeczywistą wartość licznika animacji (zwróć uwagę, że aby to zadziałało, należy ustawić akcję 0, właściwość 10, bit 6).

Informacje o założycielu obiektu (44)

Ten bajt zawiera identyfikator firmy, która sfinansowała obiekt, lub 10 godzin, jeśli obiekt został umieszczony w edytorze scenariuszy.

Uzyskanie town zone i odległości 'Manhatańskiej' od najbliższego miasta (45)

Jak industry var65 , ale zamiast przesunięcia używana jest bieżący kafel.

Uzyskanie kwadratu odległości euklidesowej od najbliższego miasta (46)

Jak industry var66 , ale zamiast przesunięcia zastosowano bieżący kafel.

Kolor obiektu (47)

Ten bajt zwraca kolor obiektu.

(od TTDPatch r2351 i OpenTTD r21259)

Uzyskanie widoków obiektów (48)

Zwrócona wartość oznacza określony widok obiektu. Liczba i ranga set-ID muszą być zgodne z wartością podaną w obiekcie action0 prop17, tj. Dla obiektu z 4 widokami prop48 może zwracać wartości 0 .. 4. Od OpenTTD r21455.

Pobranie typu obiektu z przesunięciem (60)

Parametr tej zmiennej jest przesunięciem od bieżącego kafla. Niby-nibble zawiera podpisane przesunięcie X (to znaczy 0h=0, 1h=+1 ... 7h=+7, 8h=-8, 9h=-7 ... Fh=-1 ), high-nibble zawiera Przesunięcie Y Dlatego parametr 00h uzyskuje dostęp do samego bieżącego kafla.

Wartość zmiennej ma format

rrrvtttt

'field' bity Znaczenie
tttt 0 - 15

 • 00xxh jeśli kafel jest kaflem obiektu i został zdefiniowany w bieżącym GRF z 'ID' xx.
 • FFFEh jeśli kafel jest kaflem obiektu, który został zdefiniowany w innym pliku GRF lub jest to obiekt domyślny.
 • FFFFh, jeśli kafel nie jest kaflem obiektu.
v 16 - 19 Obsługiwane przez OpenTTD 1.4 (r26315)1.4 Nieobsługiwane przez TTDPatch Widok obiektu, jeśli jest zdefiniowany w aktualnym GRF.
rrrr 20 - 31 zarezerwowane, zawsze maska

Uzyskanie losowych bitów z przesunięciem (61)

Zwraca te same wartości, co industry var61 . Odsuń go od bieżącego kafla i jest 'signed'.

Aby uzyskać losowe bity z kafla przy użyciu przesunięcia względem północnego kafla obiektu, patrz przykład poniżej.

Informacje o terenie pobliskich kafli (62)

Zwraca te same wartości co industry tile var60 . 'Odsuń' go od bieżącego kafla i jest 'signed' .

Aby uzyskać informacje o terenie z kafla za pomocą przesunięcia względem północnego kafla obiektu, zobacz poniższy przykład.

Licznik animacji pobliskiego kafla (63)

Zwraca var43 innego kafla podanego przez podpisane przesunięcie.

Aby pobrać licznik animacji z kafla za pomocą przesunięcia względem północnego kafla obiektu, zobacz poniższy przykład.

Liczba obiektów, odległość najbliższej instancji (64)

Zwraca te same wartości, co industry var67 . Odległość jest od bieżącego kafla.

Przykłady

Zdobycie losowych bitów kafla północnego

Poniższy kod wykorzystuje zmienne 40, 61 i 7B do odczytu losowych bitów północnego kafla obiektu.

  0 * 0  02 0F xx 81
            40   30 FF  // Uzyskaj względne położenie kafla obiektu jako yx
        \2^   1A   20 77  // Podaj liczby w bitach 0..3 i 4..7 ...
        \2+   1A   20 11  // ... (tutaj możemy opcjonalnie wstawić inny (pozytywny) 
				    ∆ przesunięcie, aby uzyskać inny kafel względem kafla północnego)
        \2^   1A   20 88  // ... (musimy podzielić xor na dwie części, więc bity 0..3 
				    ∆ nie wpływają na bity 4..7)
        \2rst  7B 61  00 FF  // Zdobądź losowe kawałki z północnego kafla
            ...