Aliasy konsoli

Alias Komendy

Aliasy to przydatne skróty do jednego lub więcej komend. Możesz zdefiniować aliasy w grze lub w jednym z plików skryptów (lokowany w <OpenTTD installation>/scripts directory). Po prostu dodaj alias, pisząc "alias <whateveryouwant>". Jeśli alias potrzebuje spacji, pamiętaj o zamknięciu go podwójnym cudzysłowem (double-quotes). Jeśli twój alias potrzebuje podwójny cudzysłów (double-quotes), użyj pojedynczych cudzysłowów jako subskrypcji tego: alias echo " 'hallo b' %A". Aliasy mogą wykorzystywać argumenty wpisane po nich .

W grze jest kilka predefiniowanych aliasów

clean_company

to samo co reset_company

company_password

to samo co company_pw

dir

to samo co ls

join

to samo co connect

new_game, new_map and newmap

to samo co newgame

rcon_password

to samo co rcon_pw

server_bind, server_bind_ip and server_ip_bind

to samo co server_ip

server_password

to samo co server_pw

Aliasy debugowania [niedostępne w wydaniu]

dbg_echo

echo %A; echo %B (pokazuje konkatenację poleceń)

dbg_echo2

echo %!