Szczegółowa tabela efektywności

Szczegółowa tabela efektywności pokazuje jak efektywnie pracuje twoja firma, z maksymalnym wynikiem 1000 punktów.

The Detailed Performance Rating window.

Wraz ze wzrostem oceny Twojej firmy, twój tytuł będzie się zmieniał. Siedziba firmy co jakiś czas również będzie rozbudowywana.

Jak znaleźć okno Szczegółowej tabeli efektywności

Szczegółowa tabela efektywności znajduje się w rozwijanym menu, dostępnym po wybraniu przycisku /File/en/Manual/Company league table button.png.

Tu znajdziesz okno Szczegółowej tabeli efektywności

Ocena firmy

Podstawy ocenienia firmy przedstawia poniższa tabela. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Ocena firmy artykułu o mechanice gry.

Składowa Cel Punkty (min) Punkty (max) Procent
Liczba pojazdów firmy, które w ubiegłym roku osiągnęły zysk 120 0 punktów za 0 pojazdów 100 punktów za przynajmniej 120 pojazdów 0 do 10%
Liczba ostatnio obsłużonych części stacji posiadanych przez firmę 80 0 punktów za 0 części 100 punktów za przynajmniej 80 części 0 do 10%
Zysk pojazdu z najniższym zyskiem (mającego min. 2 lata) £10.000 (60.000 zł) 0 punktów za ujemny lub £0(zł) 100 punktów za przynajmniej £10,000 (60.000 zł) 0 do 10%
Najniższy przychód kwartalny w ciągu ostatnich 3 lat £50.000 (300.000 zł) 0 punktów za £0(zł) 50 punktów za przynajmniej £50.000 (300.000 zł) 0 do 5%
Najwyższy przychód kwartalny w ciągu ostatnich 3 lat £100.000 (600.000 zł) 0 punktów za £0(zł) 100 punktów za przynajmniej £100.000 (600.000 zł) 0 do 10%
Ilość jednostek ładunku dostarczonych w ubiegłym roku 40.000 0 punktów za 0 jednostek 400 punktów za przynajmniej 40.000 jednostek 0 do 40%
Ilość typów ładunku dostarczonego w ubiegłym roku 8 0 punktów za 0 typów 50 punktów za przynajmniej 8 typów 0 do 5%
Gotówka £10.000.000 (60.000.000 zł) 0 punktów za £0(zł) 50 punktów za przynajmniej £10.000.000 (60.000.000 zł) 0 do 5%
Pożyczka £0(zł) 0 punktów za powyżej £250.000 (1.500.000 zł) 50 punktów za £0(zł) 0 do 5%
Suma

0 punktów 1000 points 0 do 100%