Najčešća pitanja o 32 bitnoj grafici
Feature availability
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Odgovori na najčešća pitanja vezana za 32 bitnu grafiku u OpenTTD.

Contents

Instalirao sa verziju 1.2.x, zašto 32 bitna grafika više ne funkcioniše?

Metod prikaza 32 bitne grafike u samoj igri promenjen je sa png grafike unutar tar fajlova u Alternativnu grafiku(NewGRF). Opcija učitavanja 32 bitne grafike iz png/tar fajlova nije dostupna od verzije OpenTTD 1.2.0 i ubuduće.

Gde mogu da preuzmem NewGRF sa 32 bitnom grafikom?

Pogledajte spisak 32 bitne alternativne grafike.

Imao sam mnogo više 32 bitne grafike pre verzije 1.2.0, šta se desilo?

Mnoga 32 bitna grafika nije konvertovana iz starog formata u NewGRF. Ovaj proces je dugotrajan i zakomplikovan problemima sa dozvolama. Slobodno pomozite, sortiranjem licenci i konvertovanjem preostale GPL licencirane grafike u NewGRF format.

Ako želite da imate svu 32 bitnu grafiku koji ste imali pre (uključujući onu sa nejasnim i ograničavajućim licencama), moraćete sami da odradite konverziju. knuckles88 je postavio uputstva kako da uradite to.

Učitao sa 32 bitnu grafiku, ali ništa se ne dešava. Zašto?

Moguće je da 32 bitni NewGRF nije zahtevao 32 bitni blitter ili zahtev za 32 bitni blitter nije bio uspešan. U ovom slučaju morate izaći iz OpenTTD i ručno promeniti blitter u konfiguracijskom fajlu.

Kako da nađete kofiguracijski fajl, objašnjeno je u uputstvu. Obično se nalazi u OpenTTD folderu, u vašim ličnim datotekama. Nađite openttd.cfg fajl i otvorite ga sa običnim editorom teksta. U odeljku [misc], pronađite blitter = unos. Zamenite ovu liniju sa blitter = 32bpp-anim, ili alternativno dodajte je kao dodatnu liniju na kraju [misc] odeljka. Snimite fajl i pokrenite OpenTTD.

Ako imate problema sa ovim blitterom (gigra je dosta sporija ili i dalje nema 32 bitne grafike), onda probajte drug dva blittera. Umesto blitter = 32bpp-anim unesite blitter = 32bpp-optimized (isti kao i pre, bez animacija) ili blitter = 32bpp-simple (sporiji, ali pouzdan).

Ako i dalje nemate 32 bitnu grafiku, onda prvo proverite da li uopšte imate 32 bitni NewGRF aktiviran, a potom i da li ste pravilno sledili instrukcije.