Traducció
/File/en/Translation.png
Aquest article s'està traduïnt de l'original en anglés: {{{1}}}.
Porcentaje: 0% aprox.
  
Pots col·laborar ajudant en la millora de la redacció.
  • Utilitza el Manual d'Estil pera una correcta edició.
  • Recorda llevar aquesta plantilla una vegada l'article estiga correctament traduït.

Ús de la plantilla

Escriga {{Traducció/Ca|article original en anglés|percentatge}} al començament de l'article per a indicar que està en proccés de traducció.

Escriga com a paràmetre el nom de l'article original en anglés. Per exemple:

{{ca/Traducció|en/Main page|100}}

Dóna com a resultat:

/File/en/Translation.png
Aquest article s'està traduïnt de l'original en anglés: en/Main page.
Porcentaje: 100% aprox.
  
Pots col·laborar ajudant en la millora de la redacció.
  • Utilitza el Manual d'Estil pera una correcta edició.
  • Recorda llevar aquesta plantilla una vegada l'article estiga correctament traduït.

En aques exemple l'article original en anglés és Main page (Pàgina principal).

A més a més s'afegirà l'article a la Categoria Articles traduint-se al català.

Concluida la traducció

Quan estiga completament traduïda la pàgina retire aquesta plantilla i deixe la plantilla Other languages (en).

Veja també