Võimalus

Template:Võimalus/Et kasutamine

Sisesta {{Võimalus/Et | Versiooni number}}

Vahemiku jaoks kasuta {{et/Võimaluse vahemik}}

Näited:

{{et/Võimalus|0.6}}
Võimalus versiooniti
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly
{{et/Võimalus|0.7|kiri=(alates 0.7.2)|pool=vasakul}}
Näidistekst. Näidistekst. Näidistekst. Näidistekst. {{en/-}}
Võimalus versiooniti (alates 0.7.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Näidistekst. Näidistekst. Näidistekst. Näidistekst.

{{et/Võimalus|1.0|pool=paremal}}
Näidistekst. Näidistekst. Näidistekst. Näidistekst. {{en/-}}
Võimalus versiooniti
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Näidistekst. Näidistekst. Näidistekst. Näidistekst.

{{et/Võimalus|1.1}}
Võimalus versiooniti
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly
{{et/Võimalus|-0.6|kiri=(kuni 0.6.2)}}
Võimalus versiooniti (kuni 0.6.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly