Característica

Ús de la plantilla

Introduïu {{Característica/Ca | Número de versió}}

Per a un període use {{ca/Característica període}}

Exemples:

{{ca/Característica|0.6}}
Característica disponible
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly
{{ca/Característica|0.7|text=(des de 0.7.2)|float=left}}
TEXTO{{en/-}}
Característica disponible (des de 0.7.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

TEXTO

{{ca/Característica|1.0|float=right}}
TEXTO{{en/-}}
Característica disponible
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

TEXTO

{{ca/Característica|1.1}}
Característica disponible
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly
{{ca/Característica|-0.6|text=(fins 0.6.2)}}
Característica disponible (fins 0.6.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly