Járművek

Contents

Útvonalkeresés

Név Lehetséges értékek Alapértelmezett érték Leírás Beállítás szintje Hatóköre Bevezető verzió Az openttd.cfg változójaként
Útvonalkereső vonatokhoz NPF;
YAPF (ajánlott)
YAPF (ajánlott) A vonatokhoz használt útvonalkereső (Az NPF a régebbi algoritmus, de természetesen használhatod azt is). Szakértő Játék 0.6.0 [pf] pathfinder_for_trains
Vonatok és hajók nem tehetnek 90 fokos kanyart Be/Ki Ki 90 fokos kanyarok akkor fordulnak elő, ha egy vízszintes pályaelemet egy függőleges elem követ közvetlenül a következő mezőn, ami által a vonat egy 90 fokos kanyart tesz a szokásos 45 fokos helyett. Ez ugyanígy előfordulhat hajók esetében is. A vonatok valósághű gyorsulása (ld. lentebb) esetén 90 fokos kanyarban a sebesség jelentősen korlátozott (ld. még Kanyarok). Érdemes ugyanakkor figyelembe venni, hogy ha a funkciót bekapcsoljuk, a hajók (kiváltképpen kikötőnél, parton, folyón haladva) több Eltévedt hibaüzenetével kell számolni. Szakértő Játék 0.4.0 [pf] forbid_90_deg
Útvonalkereső közúti járművekhez NPF;
YAPF (ajánlott)
YAPF (ajánlott) A közúti járművekhez használt útvonalkereső (Az NPF a régebbi algoritmus, de természetesen használhatod azt is). Szakértő Játék 0.6.0 [pf] pathfinder_for_roadvehs
Közúti járművek sorbanállása Be/Ki Be Közúti járművek megállnak egy foglalt buszmegálló vagy teherautó-rakodó előtt ahelyett, hogy visszafordulnának. Szakértő Játék 0.2.0 [pf] roadveh_queue
Útvonalkereső hajókhoz Eredeti;
NPF;
YAPF (ajánlott)
YAPF (ajánlott) A hajókhoz használt útvonalkereső (A YAPF ajánlott, de természetesen használhatod a másikakat is). Szakértő Játék 0.6.0 [pf] pathfinder_for_ships

Automata felújítás

Név Lehetséges értékek Alapértelmezett érték Leírás Beállítás szintje Hatóköre Bevezető verzió Az openttd.cfg változójaként
Automatikusan felújítja a járművet ha előregedik Be/Ki Ki Bekapcsolva a jármű élettartamának végén automatikusan cserére kerül, ha a lecserélési feltételek teljesülnek (pl. a modell még nem ault el, így megvásárolható). Ld. még lentebb: Járművek sosem avulnak el beállítást. Haladó Vállalati 0.3.3 [company] engine_renew
Automatikus járműfelújítás ha a jármű max (x) éves 12-1 hónappal előtte;
0-12 hónappal utána
6 hónappal utána Járműfelújításhoz szükséges relatív kor. Ha az automatikus felújítást engedélyeztük, és ennek a beállításnak megfelelő időben a jármű bármilyen más okból is (pl. javítás, vagy utasításlistája teljesítése miatt) járműtelepre hajt, az automatikus felújítására sor kerül. Haladó Vállalati 0.3.4 [company] engine_renew_months
Automatikus járműfelújításhoz szükséges min. pénz 0-756000000 Ft 37800000 A bankban maradó legkisebb pénzösszeg járműfelújítás előtt.
Ennek megfelelően, ha az automatikus felújítást engedélyeztük, arra akkor kerülhet sor, amint a bankegyenleg és az automatikusan megvásárlandó új jármű árának együttes összege eléri az itt meghatározott értéket.
Haladó Vállalati 0.3.4 [company] engine_renew_money

Javítás

Név Lehetséges értékek Alapértelmezett érték Leírás Beállítás szintje Hatóköre Bevezető verzió Az openttd.cfg változójaként
Javítási intervallumok százalékban Ki;
Be
Ki A járművek javítási módjának kiválasztása, hogy az utolsó javítás óta eltelt idő, vagy a maximális megbízhatósághoz képesti százalékos csökkenés alapján kerüljenek javításra. Ha tehát egy jármű javítási intervallumát 10%-ra állítottuk, megvásárlásakor a megbízhatósága pedig 82% volt, a javítása 72%-os megbízhatóság alatt válik szükségessé. Haladó Vállalati 0.3.4 [vehicle] servint_trains
Alapértelmezett javítási intervallumok vonatoknak 30-800 nap/% 150 nap/% Alapértelmezett javítási intervallum beállítása új vonatoknak, ha nincs külön javítási intervallum beállítva a járműre Haladó Vállalati 0.3.2 [vehicle] servint_trains
Alapértelmezett javítási intervallumok közúti járműveknek 30-800 nap/% 150 nap/% Alapértelmezett javítási intervallum beállítása új közúti járműveknek, ha nincs külön javítási intervallum beállítva a járműre Haladó Vállalati 0.3.2 [vehicle] servint_roadveh
Alapértelmezett javítási intervallumok hajóknak 30-800 nap/% 360 nap/% Alapértelmezett javítási intervallum beállítása új hajóknak, ha nincs külön javítási intervallum beállítva a járműre Haladó Vállalati 0.3.2 [vehicle] servint_ships
Alapértelmezett javítási intervallumok repülőgépeknek 30-800 nap/% 100 nap/% Alapértelmezett javítási intervallum beállítása új repülőgépeknek, ha nincs külön javítási intervallum beállítva a járműre Haladó Vállalati 0.3.2 [vehicle] servint_aircraft
Jármű lerobbanások Nincs;
Ritka;
Normál
Ritka Megfelelően karbantartott járművek lerobbanásának gyakorisága Alap Játék

Ne legyen javítás ha lerobbanások nincsenek Be/Ki Be Bekapcsolva a járművek nem kerülnek javításra, ha nem tudnak lerobbanni.
Ilyenkor a járművek csak automatikus felújítás vagy járműcsere miatt mennek járműtelepre.
Haladó Játék 0.3.3 [order] no_servicing_if_no_breakdowns
Helikopterek automatikus javítása a helikopter-leszállókon Be/Ki Be Helikopterek javítása minden leszálláskor, még ha nincs is járműtelep a reptéren
A beállítás akkor hasznos, ha útvonalukon nincs repülőtér, csak helikopter-állomás.
Szakértő Játék

Vonatok

Név Lehetséges értékek Alapértelmezett érték Leírás Beállítás szintje Hatóköre Bevezető verzió Az openttd.cfg változójaként
Vonatok állomáson történő megfordulásának tiltása Be/Ki Ki Ha engedélyezve van, a vonatok nem fordulnak vissza egy (nem vég-) állomáson, még ha lenne egy rövidebb út is visszafordulva Haladó Játék

Automatikus megfordulás jelzőknél Be/Ki Ki A vonatok automatikus megfordításának engedélyezése, ha azok túl hosszú ideje várakoznak egy jelző előtt Haladó Játék

Vonatok gyorsulási módja Eredeti;
Valósághű
Eredeti Vonatok gyorsulásának fizikai modelljének beállítása. Az eredeti'modellben a járművek egyenlően kapnak emelkedő általi büntetést. Avalósághű modell a járművek külöböző tulajdonságai alapján bünteti az emelkedőket és az íveket, úgymint hossz és vonóerő Haladó Játék 0.7.0 (0.3.2) [vehicle] train_acceleration_model
Emelkedő meredeksége vonatoknak 0-10% 0,03 Egy emelkedő mező meredeksége vonatoknak. Nagyobb érték esetén a vonat nehezebben mássza meg az emelkedőt. Akkor működik, ha fentebb, a Vonatok gyorsulási módja beállításnál a valósághű gyorsulást engedélyeztük. Szakértő Játék 1.0.0 [vehicle] train_slope_steepness
Vonatok maximális hossza 1-64 mező 7 mező Vonatok maximális hosszának beállítása (Korábban 50 mezőnyi hosszú óriásvonatok építésének engedélyezésére volt külön lehetőség a néhány mezőnyi hosszú alapértelmezett vonathosszon túl). Alap Játék 1.1.0 (0.2.0) [vehicle] max_train_length
A vagonok sebessége korlátozható Be/Ki Be Bekapcsolva a szerelvényben lévő vasúti kocsik maximális sebessége is korlátozza a vonat maximális sebességét.
Több vonatos NewGRF korlátozott sebességű vagonokat tartalmaz, mert így valósághűbb. Ezzel az opcióval lehet ezt ki/bekapcsolni.
Haladó Játék 0.4.5 [vehicle] wagon_speed_limits
Villamosított vasúti vágányok letiltása Be/Ki Ki Bekapcsolva nem szükséges villamosítani egy vágányt ahhoz, hogy azon villanymozdonyok közlekedhessenek Szakértő Játék 0.5.0 [vehicle] disable_elrails
Tömegszorző tehervonatoknak nehéz vonatok szimulációjára 1-255 1 Tehervonatok terhelési szorzójának beállítása. Magasabb érék esetén a tehervagonok jobban igénybe veszik a vontatójárművet, főleg dombokon Haladó Játék 0.5.0 [vehicle] freight_trains
A vonatok az állomások (x) állnak meg új utasításokban elején;
közepén;
távoli végén
távoli végén A hely, ahol a vonat az állomási peron mellett alapértelmezetten megáll. Az elején jelentése, hogy a vonat a peron belépéshez legközelebbi pontján fog megállni, középen jelentése, hogy a vonat a peron közepén fog megállni, végén jelentése, hogy a vonat a peron belépéshez ellentétes végén fog megállni. Ez a beállítás csak egy alapértelmezett értéket jelent új utasítások részére, az egyes utasítások viszont beállíthatóak másfajta működési módra is természetesen. Alap Kliens 1.0.0 [gui] stop_location

Járművek - Egyéb beállítások

Név Lehetséges értékek Alapértelmezett érték Leírás Beállítás szintje Hatóköre Bevezető verzió Az openttd.cfg változójaként
'Minden új utasítás alapból non-stop' Be/Ki Ki Alapvetően egy jármű megáll minden útba eső állomáson. Ezzel a beállítással a járművek a következő célpontjukig nem állnak meg egy útjukba eső állomáson sem. Ez a beállítás csak egy alapértelmezett értéket jelent új utasítások részére, az egyes utasítások viszont beállíthatóak másfajta működési módra is természetesen. Alap Kliens 0.7.0 [gui] new_nonstop
Utasításlista ellenőrzése nincs;
csak mozgó járművekre;
minden járműre
minden járműre Bekapcsolva a járművek utasításlistája rendszeresen ellenőrzésre kerül, és bizonyos különös kimenetelek hírüzenetben jelentésre kerülnek. Előfordulhatnak viszont olyan időszakok is a játékban, amikor erre nincs szükséged, mert pl. több járművet szándékosan megállítottál. Alap Kliens 0.3.4 [gui] order_review_system
Figyelmeztetés veszteséges jármű esetén Be/Ki Be Üzenetek megjelenítése azokról a járművekről, melyek nem termeltek profitot egy naptári év alatt. Ha a jármű azért veszteséges, mert ráhordó szolgáltatásra használod, érdemesebb az utasításlistájára Elszállítás utasítást felvenni. Alap Kliens 0.7.0 (0.3.2) [gui] vehicle_income_warn
Figyelmeztetés, ha egy jármű eltévedt Be/Ki Be Üzenetek megjelenítése azokról a járművekről, melyek nem képesek eljutni következő célpontjukba Haladó Kliens

Járművek sosem avulnak el Be/Ki Ki Bekapcsolva minden járműmodell örökké elérhető marad bevezetése után Haladó Játék 0.3.4 [vehicle] never_expire_vehicles
Maximum vonat vállalatonként 0-5000 500 Egy vállalat által birtokolható vonatok maximális száma Alap Játék 0.3.2 [vehicle] max_trains
Maximum közúti jármű vállalatonként 0-5000 500 Egy vállalat által birtokolható közúti járművek maximális száma Alap Játék 0.3.2 [vehicle] max_roadveh
Maximum repülőgép vállalatonként 0-5000 200 Egy vállalat által birtokolható repülőgépek maximális száma Alap Játék 0.3.2 [vehicle] max_aircraft
Maximum hajók vállalatonként 0-5000 300 Egy vállalat által birtokolható hajók maximális száma Alap Játék 0.3.2 [vehicle] max_ships
Repülőgép sebességszorzó 1/1;
1/2;
1/3;
1/4
1/4 Repülőgépek relatív sebességének beállítása más járműtípusokhoz viszonyítva, a légi szállítás bevételének csökkentéséhez (A Transport Tycoon Deluxe-ban 1/4, az alapértelmezett érték ezt vette át). Haladó Játék

Repülőgép-szerencsétlenségek száma nincs, csökkentett, normál normál Repülőgép-szerencsétlenség esélyének beállítása. Alap Játék 1.0.0 [vehicle] plane_crashes
Több NewGRF járműgarnitúra engedélyezése Ki;
Be
Be Kompatibilitási lehetőség régi NewGRF-ekhez. Ne kapcsold ki, ha nem tudod, mit csinálsz!
Ez a beállítás azt teszi lehetővé, hogy több járműves NewGRF-készlet létezzen egymás mellett. Ha kikapcsoljuk, egyfelől a különböző járművek száma erősen korlátozottá válik, másfelől ugyanannak a közlekedési ágnak a járművei felülírják egymás járműtulajdonságait. Ez nagyon magas és nagyon alacsony vételárral valamint üzemeltetési költséggel egyaránt járhat, emellett grafikai problémákhoz is vezethet, ha különböző NewGRF-ek mozdonyait és vagonjait kombináljuk.
Szakértő Játék 0.7.0 [vehicle] dynamic_engines
Közúti járművek gyorsulási módja Eredeti, Valósághű Eredeti Közúti járművek gyorsulásának fizikai modelljének beállítása. Az eredeti modellben a járművek egyenlően kapnak emelkedő általi büntetést. Avalósághű"' modell a járművek teljesítményét és vonóerejét érvényesíti az emelkedőkön és kanyarodáskor. Haladó Játék 1.1.0 [vehicle] roadveh_acceleration_model
Emelkedő meredeksége közúti járműveknek 0-10% 0,07 Egy emelkedő mező meredeksége közúti járműveknek. Nagyobb érték esetén a jármű nehezebben mássza meg az emelkedőt. A funkció akkor működik, ha az előzőekben a közúti járművek gyorsulási módjánál a valósághű gyorsulást engedélyeztük. Szakértő Játék 1.1.0 [vehicle] roadveh_slope_steepness
Járművek kipufogógáz/füst mennyisége Nincs;
Eredeti;
Valósághű
Eredeti Járművek által kibocsátott füst vagy szikra mennyiségének beállítása Haladó Játék