MapaDrogowa
/File/en/Outdated content.png
Nieaktualizowane
Ten artykuł lub sekcja jest nieaktualizowany. Niektóre z jego treści mogą nie być już dokładne z powodu zmian w najnowszej wersji. Artykuł do zaktualizowania.
OpenTTD nie korzysta z tych "drogowskazów" w momencie pisania (2019). Istnieją ogólne Objectives dla projektu, a rozwój odbywa się publicznie w projekcie OpenTTD GitHub https://github.com/OpenTTD/OpenTTD/

Plan zawiera plany przyszłych wydań OpenTTD. Aby uzyskać informacje o poprzednich wersjach, zobacz historia wydania.

Nowe funkcje od wersji 0.7.0

Jest to lista służąca do śledzenia nowych funkcji lub poprawek błędów (bug fixes) od czasu ostatniego wydania

New Features since 0.7.0 (en)

1.0.0

Lepsze wsparcie

Ta wersja będzie obsługiwać IPv6. Będzie miał lepszą obsługę języka/fontów oraz obsługę darmowej grafiki i dźwięków.

(Więcej informacji: Roadmap 1.0 (en))

1.1.0

Nie ma pojęcia, co będzie w 1.1.0 .

(Więcej informacji: Roadmap 1.1 (en))