Budowa na skarpach

Mały, górski kompleks stacji z włączonymi niejednolitymi stacjami

Budowa na skarpach to łatka pozwalająca na budowę praktycznie każdej infrastruktury na skarpach gdzie różnica poziomów wynosi jeden. Jest to implementacja ścian oporowych z prawdziwego świata.

Opis

Normanie budowanie na skarpach (zbocza gór, wybrzeża, pagórki, dziury w ziemi) jest bardzo ograniczone. Możesz budować tylko równolegle do skarpy, każdy inny kierunek jest zabroniony.

Z tą łatką będziesz miał więcej możliwości wykorzystania skarp:

Funkcja ta wyłączona jest dla SI, ponieważ nie potrafi jej wykorzystywać.

Fajnym efektem tej łątki jest to, że możesz zbudować stacje na różnych wysokościach. Po prostu postaw każdy segment stacji oddzielnie. You might need to turn on Nonuniform stations (en) to enjoy the full effect of this patch.

Ostrzejsze zbocza

Od r5864 (OpenTTD 0.5.0) stało się możliwe budować tory na skarpach które są całkowicie ścięte. Trasu mogą być budowane z góry na dół i wzdłuż nich ale nie jednocześnie.

Przykład różnych metod budowy.

Użycie

Domyślnie jest ta możliwość budowy włączona. Możesz ją wyłączyć używając tego sformułowania w pliku Openttd.cfg (en):

[construction]
build_on_slopes = false