Zwiększone koszty budowy

Zwiększone koszty budowy spotyka się, podczas budowy na zboczach, polach uprawnych, kamieniach, lub jeśli do budowy konieczne jest wyburzenie czegoś (wody, drzew, itp.). Można więc powiedzieć, że zwiększone koszty budowy dotyczą każdego przypadku budowy - wyburzana jest przecież wówczas trawa. W dalszej części artykułu będziemy się posługiwać przykładem siedziby firmy, której budowa (na pustym, czyli niedawno "wybuchniętym" polu o wymiarach 2x2) jest darmowa. Należy pamiętać, że koszt z tabeli jest dodawany do kosztu zwyczajnej budowy danego elementu infrastruktury.

Wskazówka: Żeby sprawdzić koszt budowy, podczas budowania przytrzymaj klawisz Shift.

Czynność Obrazek    Koszt (za cztery kratki)       Koszt (w przeliczeniu na jedną kratkę)   
   (w funtach)       (w złotych)       (w funtach)       (w złotych)   
Zwykła budowa /File/pl/Archive/Unmapped/Budowa1.png 0 £ 0 zł 0 £ 0 zł
Budowa na trawie /File/pl/Archive/Unmapped/Budowa2.png 60 £ 360 zł 15 £ 90 zł
Budowa z wyburzaniem drzew (1/4)* /File/pl/Archive/Unmapped/Budowa3.png 60 £ 360 zł 15 £ 90 zł
Budowa z wyburzaniem drzew (2/4)* /File/pl/Archive/Unmapped/Budowa4.png 120 £ 720 zł 30 £ 180 zł
Budowa z wyburzaniem drzew (3/4)* /File/pl/Archive/Unmapped/Budowa5.png 180 £ 1080 zł 45 £ 270 zł
Budowa z wyburzaniem drzew (4/4)* /File/pl/Archive/Unmapped/Budowa6.png 240 £ 1440 zł 60 £ 360 zł
Budowa na kamieniach /File/pl/Archive/Unmapped/Budowa7.png 600 £ 3600 zł 150 £ 900 zł
Budowa na skarpach /File/pl/Archive/Unmapped/Budowa8.png 808 £ 4848 zł 202 £ 1212 zł
Budowa na polach uprawnych /File/pl/Archive/Unmapped/Budowa9.png 1500 £ 9000 zł 375 £ 2250 zł

* w zależności od poziomu wzrostu drzew