Farma
Farma
/File/en/Manual/Base Set/Industries/Farm.png

Umiarkowany

/File/en/Manual/Base Set/Industries/Arctic&Tropic Farm.png

Arktyczny & Tropikalny

Klimaty: Klimat, Klimat, Klimat

Akceptuje: Nic

Produkuje: Zboże, Żywiec (tylko Umiarkowny),
Pszenica, Żywiec (tylko Arktyczny),
Kukurydza (tylko Tropikalny)

Farmy zawsze otoczone są polami uprawnymi o dużej powierzchni. Budowanie na gruntach rolnych kosztuje więcej, ale nie ma żadnego wpływu na produkcję pobliskich gospodarstw.

Gospodarstwo akceptuje 1/8 pasażerów - więc kilka gospodarstw na małej powierzchni (lub gospodarstwo w pobliżu niewielkiej ilości domów) może przyjąć pasażerów.

Jeśli chcesz umieścić gospodarstwa rolne, pamiętaj, że muszą one być zbudowane co najmniej 3 kratki wysokości poniżej (górnej) linii śniegu (klimat Arktyczny), lub poza pustynią (klimat Tropikalny).