FIRS
/File/en/Outdated content.png
Nieaktualne
Ten artykuł (lub sekcja) dawno nie był aktualizowany. Niektóre z jego treści mogą nie być już dokładne, z powodu zmian w najnowszej wersji. Artykuł do zaktualizowania.
Jest sporo zmian w FIRSie nieudokumentowanych w tym artykule. Zawsze aktualne informacje na temat tego dodatku znajdziesz na oficjalnej stronie dokumentacji rozwoju FIRS (w języku angielskim).

FIRS Industry Replacement Set
/File/pl/No image.png
Grafika andythenorth i inni
Kodowanie andythenorth i inni
Kategoria

Strona internetowa

Prawa autorskie GPL v2

FIRS Industry Replacement Set

Contents

FIRS to NewGRF dostarczający nowe gałęzie przemysłu i ładunki do OpenTTD.

Dokumentacja rozwoju FIRS znajduje się na stronie: http://bundles.openttdcoop.org/firs/releases/LATEST/docs/html/get_started.html

Zainstalować FIRS najłatwiej przez menu Dodatki online, ale można go też pobrać bezpośrednio ze strony http://bundles.openttdcoop.org/firs/

Porady strategiczne

Zaopatrzenie

Zaopatrzenie techniczne

Dla zaopatrzenia technicznego stosuje się skrót ENSP (od angielskiego engineering suplies)

"Do the steel chain first, send ENSP everywhere, get $$$." [Zacznij od łańcucha produkcji stali, wysyłaj wszędzie ENSP, zdobądź $$$] — Terkhen

Nazwijmy to podejście "siecią techniczną", ponieważ polega ono na zaopatrywaniu kopalń i kamieniołomów w zaopatrzenie techniczne i początkowo ignoruje mniejsze, ale liczniejsze przedsiębiorstwa rolnicze.

Dobry na start łańcuch przetwarzania to:

Zaopatrzenie rolnicze

Zaopatrzenie rolnicze jest łatwiejsze do uzyskania i będzie miało o wiele więcej odbiorców na mapie, więc innym kursem, który należy rozważyć, jest produkcja zaopatrzenia rolniczego z wapiennika lub zakładów chemicznych i wykorzystanie systemu podajników rolniczych do rozprowadzania tych dostaw. Nazwijmy to podejście "siecią rolniczą". Jednakże, ta konfiguracja wymaga większych początkowych wydatków na drogi lub linie kolejowe i może być zbyt kosztowna przy trudniejszych ustawieniach.

Opakowania

Opakowania (ang. manufacturing supplies) również przyczyniają się do zwiększenia produkcji, ale działają w inny sposób. W sekcji dotyczącej poziomów produkcji, znajdującej się poniżej, wyjaśniono zachowanie przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego otrzymujących ładunki mieszane.W przypadku przemysłu wykorzystującego opakowania, muszą być one dostarczane by przedsiębiorstwo osiągnęło maksymalny poziom produkcji. Na przykład akceptuje wełnę, włókna roślinne i dostawy produkcyjne. Każda kombinacja wełny i włókien roślinnych daje produkcję w wysokości 5 t na każde dostarczone 8 t. Tylko wtedy, gdy dostawy produkcyjne są również dostarczane, można osiągnąć idealny stosunek 8t na 8t.

Działanie opakowań

Podsumowując wygląda to więc tak:

Dostarczany ładunek Produkcja z 8 ton*
Tylko opakowania 3 tony
Tylko wełna 5 ton
Tylko włókna roślinne 5 ton
Wełna + włókna roślinne wciąż 5 ton
Wełna + opakowania 5 + 3 = 8 ton
Włókna roślinne + opakowania 5 + 3 = 8 ton
Wszystkie trzy wciąż 8 ton
*na 8 dostarczonych ton wszystkich surowców łącznie

Jak widać, tutaj również będzie użyteczny system podajników (patrz poniżej).

Podajniki

Przedsiębiorstwa rolne są dobrymi kandydatami do stworzenia systemu podajników. Dostarczają surowce, takie jak np. mleko, zboże czy owoce, i potrzebują zaopatrzenia rolniczego.

Podajnik z i do kilku farm

Na tej ilustracji, duże ciężarówki przywożą zaopatrzenie gospodarstwa do stacji przeładunkowej i odbierają z niej mleko. Małe ciężarówki rozwożą zaopatrzenie do wszystkich gospodarstw, a małe cysterny mleczarskie jeżdżą po wszystkich gospodarstwach odbierając mleko, aż do pełnego załadowania. Następnie przywożą mleko do dużej cysterny na stacji przeładunkowej.

W przypadku, gdy grupy kilku podobnych przedsiębiorstw znajdują się blisko siebie, konfiguracja ta może być wykorzystana do dystrybucji zaopatrzenia (technicznego lub rolniczego) z centralnego punktu. Jest to dobra technika, którą można wykorzystać, gdy trzeba podzielić zasoby z jakiegoś odległego wspólnego źródła na kilka przedsiębiorstw.

Na niektórych mapach można używać samolotów lub statków w tych rolach; we wszystkich przypadkach, można użyć dużych pojazdów do realizacji zadania transportu masowego, a mniejszych do obsługi "ostatniej mili".

Przesył ładunku

Schematy przesyłu ładunków dla ekonomii FIRS

Pierwszeństwo ładunków

To, który ładunek dostarczyć jako pierwszy, zależy od tego, w jaką ekonomię FIRS grasz, od terenu na mapie i Twoich osobistych preferencji, ale oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Odwierty naftowe mają największą początkową produkcję ze wszystkich przedsiębiorstw. Jeśli widzisz rafinerię ropy naftowej z fabryką maszyn w pobliżu, linia ropa-benzyna-ENSP jest tak samo dobrym początkowym łańcuchem do uruchomienia jak łańcuch stalowy lub aluminiowy.

Następne w kolejności są kopalnie węgla i rudy żelaza, a najmniej produkują złomowiska. Produkcja większości gałęzi przemysłu związanych z rolnictwem jest taka sama, na ogół wynosi około 18 ton dwóch ładunków. Wyjątek stanowią lasy, które rozpoczynają się na poziomie produkcji kopalni rudy żelaza, oraz łowiska, które zwykle są o około połowę mniejsze w poziomie produkcji, ale za to bardzo liczne.

Pojedyncze łowiska nie produkują zbyt wiele, ale jest ich bardzo dużo i nie mogą otrzymać żadnego zaopatrzenia zwiększającego produkcję. Czynnikiem ograniczającym eksploatację łowisk jest zwykle relatywny rarytas portów rybackich oraz ich czasami dziwne rozmieszczenie - np. w odosobnionych jeziorach bez łowisk. Jeśli napotkasz dobrze usytuowany port, być może warto przynajmniej eksploatować go na poziomie utrzymania, dopóki nie zbudujesz floty rybackiej. Najlepszym sposobem wykorzystania statków z FIRS-em jest na ogół wykorzystanie prostych tras pomiędzy łowiskami a brzegiem, a następnie przeniesienie ładunku do szybszych pociągów w celu transportu do często odległych portów rybackich.

Zwróć uwagę na platformy, łowiska i pogłębiarki znajdujące się wystarczająco blisko brzegu, żeby mogły się znaleźć w obszarze zasięgu stacji lądowej. W takich przypadkach również dostawa materiałów inżynieryjnych staje się znacznie łatwiejsza. Możesz pozwolić przedsiębiorstwom transportować swoją produkcję na ląd we własnych (niewidocznych) jednostkach pływających; może nawet nie być konieczne zapewnienie doku.

Nie potrzeba tu żadnej floty!

Poziomy produkcji

Na poziom produkcji w przemyśle przetwórczym w FIRS, wpływ ma liczba "różnych" rodzajów dostaw, które pojawiają się w danym okresie czasu. Na przykład, wapiennik zaopatrzony w 100 ton kamienia wytworzy 50 ton produktów; 25 ton zaopatrzenia rolniczego i 25 ton chemikaliów. Przy założeniu oceny stacji na poziomie 50-75%, otrzyma ona po 12-20 ton chemikaliów i zaopatrzenia rolniczego. Oznacza to, że możesz chcieć zmniejszyć wielkość pociągów rozwożących wyprodukowany ładunek nawet do 10-40% wielkości pociągów dostawczych. Należy wybrać taki poziom, aby można było transportować produkty wtórne w rozsądnych ilościach, a przy tym nie trzeba było czekać zbyt wiele miesięcy na zapełnienie się zbyt dużego pociągu dostawczego.

Jeżeli oba surowce pierwotne są dostarczane w tym samym "cyklu produkcyjnym", produkcja wzrasta. 50 ton węgla i 50 ton kamienia do tego samego wapiennika wytworzyłoby po 50 ton zaopatrzenia rolniczego i chemikaliów; dwa razy więcej. Biorąc pod uwagę ocenę stacji, można wtedy dostarczyć około 25-40 ton każdego rodzaju ładunku, a następnie podwoić wielkość pociągów wysyłkowych. W rzeczywistości, każda mieszanka surowców przyniesie taki sam wzrost produkcji, nawet 99 ton jednego i tylko jedna tona drugiego.

Chociaż istnieją pewne wahania, liczenie w ramach tego samego "cyklu produkcyjnego" wymaga zazwyczaj, aby ładunki dotarły na miejsce w ciągu maksymalnie 30 dni jeden od drugiego.

Zwróć uwagę, że jest to kolejny przypadek, w którym przydatne stają się polecenia dostaw: dostarczyć 100 ton węgla i kamienia za pomocą polecenia przeładunku, a następnie dostarczać je do pieca do wypalania wapna po jednej tonie miesięcznie, w taki sam sposób, w jaki można obsługiwać dostawy techniczne do kopalni. Gdy tylko pojawią się większe dostawy węgla lub kamienia, nawet jeśli nie stanie się to w ciągu 30 dni od siebie, i tak będą się one kwalifikowały do zwiększonej produkcji. Kiedy już piec będzie bardzo intensywnie eksploatowany i będziesz mieć pewność, że oba ładunki dotrą zawsze w tym 30-dniowym okresie, możesz anulować polecenia dostaw, ponieważ nie będą już potrzebne.

Poziomy produkcji w FIRS dla ubojni

Niektóre branże - w tym huty stali i zakłady produkujące aluminium - przyjmują "trzy" różne rodzaje dostaw. Daje to kilka kombinacji możliwych stawek produkcyjnych. Na przykład huta stali produkuje 2t na 8t dostarczonej rudy żelaza, 2t na 8t węgla i 4t na 8t złomu. Jeśli dostarczasz węgiel i złom, otrzymujesz 2t + 4t = 6t produkcji na każde dostarczone 8t. Węgiel plus ruda żelaza daje 2t + 2t = 4t na 8t dostarczonego towaru. Jeśli dostarczysz wszystkie trzy, uzyskasz 2t + 2t + 4t = 8t za 8t dostarczonego towaru. Starsze i mniej wydajne piece hutnicze wytwarzają 2t na 8t rudy żelaza i 2t na 8t drewna, więc nawet jeśli dostarczysz obie w ciągu 30 dni, i tak otrzymasz tylko 4t na 8t.

Niektóre przedsiębiorstwa przemysłu wtórnego odnoszą większe korzyści z pojawienia się niektórych materiałów niż innych. I znowu, huty stali i aluminium są tym dotknięte; w obu przypadkach jedna tona złomu jest równie dobra jak dwie tony innych dostaw do tych przedsiębiorstw (rudy żelaza lub węgla; boksytu lub chemikaliów). Sytuację tę równoważy zazwyczaj fakt, że początkowo składowiska złomu są o połowę mniej wydajne niż kopalnie. To z kolei oznacza, że rozwijanie złomowiska poprzez dostarczanie mu zaopatrzenia technicznego przynosi dwa razy większe korzyści. Dla porównania, tartaki mają stosunek produkcji 6:2 pomiędzy drewnem a chemikaliami, więc jeśli można gospodarować tylko jednym rodzajem ładunku, dostarczenie do tartaku drewna jest trzy razy bardziej efektywne niż dostarczenie chemikaliów. Jest to główny powód, dla którego stworzenie łańcucha tartaku powinno być priorytetem przy prowadzeniu "sieci rolniczej".

Fundowanie przedsiębiorstw

Nawet jeśli ustawienia gry na to pozwalają, zakładanie nowych przedsiębiorstw może być kosztowne, ale istnieją wyjątki dla niektórych przedsiębiorstw miejskich, takich jak sklepy, stacje benzynowe i spółki budowlane, które są stosunkowo tanie. Pamiętaj, że zawsze gdy chcesz dostarczyć ładunki, takie jak towary, benzyna, żywność, alkohol lub materiały budowlane, jeśli nie możesz znaleźć niezależnych zakładów, możesz ufundować przedsiębiorstwo odbierające te materiały w wybranym przez siebie miejscu.