Zasięg stacji

Zaznaczona strefa to obszar zasięgu stacji.

Obszar zasięgu stacji to promień wokół stacji, który może ona obsługiwać. Budynki miejskie i przedsiębiorstwa, które znajdują się w obszarze zasięgu stacji, przyjmują ładunki przez tę stację i umieszczają je na stacji w celu dostarczenia ich gdzie indziej.

Realistyczny zasięg obejmowania

Jeśli to ustawienie jest włączone, różne typy stacji mają różne zasięgi (zobacz: tabelka poniżej). W przeciwnym wypadku jest on równy 4 kratki dla każdego typu stacji.

Typ stacji Pojazdy Promień
Stacja załadunku Autobusy, Ciężarówki 3
Stacja kolejowa Pociągi 4
Port Statki 5
Lotniska Samoloty od 4 do 10

Dla pojedynczej stacji (o wymiarach 1x1 kratka), promień zasięgu wyznacza granicę zasięgu stacji. Dla stacji o większej powierzchni (również w przypadku stacji łączonych), od każdego fragmentu wyznaczany jest promień - zasięg obejmowania wyznaczony jest na podstawie tych obejmujących największą powierzchnię.

Stacja kolejowa)

Stacja drogowa

Porównanie obu typów

Zasięg a ocena stacji

W przypadku, gdy budynek pokryty jest wieloma zlewniami, stacja z najwyższą oceną otrzyma największą część ładunku. Należy pamiętać, że gdy trzy lub więcej zlewni pokrywają ten sam budynek, tylko dwie zlewnie z najwyższą oceną otrzymają ładunek.

Szczegółowe informacje znajdują się w artykule Mechanika gry.