Canals
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Definiowanie właściwości kanałów / rzek.

Właściwości

Numer Rozmiar Wersja Opis
08 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20353)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1560)2.6 Flagi 'Callback' kanałów / rzek, patrz poniżej
09 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20352)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1573)2.6 Kanały / Rzeki Flagi graficzne

Opis

Callback do kanałów (08)

W przypadku kanałów i rzek można zdefiniować następujące callbacks, ustawiając odpowiedni bit we właściwości 08:

Bit Wartość Zmienna wartość 0C 'Callback'
0 1 0x147 Włącz wywołanie zwrotne dodawania przesunięcia sprite'a[1]
  1.  Prośba odnotowania, że nie wszystkie identyfikatory funkcji obsługują to wywołanie zwrotne

Flagi graficzne (09)

Różne flagi określające sposób rysowania grafiki.

Bit Wersja Opis
0 Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20352)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1573)2.6 Zmienia układ 'sprites'. Zobacz Action3, aby uzyskać szczegółowe informacje. Nie można ustawić tego bitu dla niezdefiniowanych wpisów!
1..7

Zarezerwowany. Nie ustawiaj.

Przykład

Do napisania