Canals
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Action 3 przypisuje zestawy graficzne (do których odwołuje się (łańcuchy) action 2(e ) do ID`ów funkcji .

Format

Format danych jest zależny od funkcji, kanały używają określonych identyfikatorów, które definiują dostarczaną grafikę.

Dane są:

 <Sprite-number> * <Length> 03 05 01 <id> 00 <set-ID>
Element Rozmiar Opis
<Sprite-number> dec Kolejny numer sprite'a
<length> dec Całkowita liczba bajtów użytych w tej akcji
03 B Definiuje action 03
05 B Cecha 05 "Canały"
01 B Kanały i rzeki mogą zapewnić tylko jeden "ID" naraz
<id> B/B* ID`y bieżącej funkcji, z które ta akcja 3 kojarzy grafikę. Musi istnieć tyle ID`ów, ile <n-id> określa
00 B Kanały nie obsługują typów ładunków
<set-ID> W Domyślny set-id do użycia, jeśli żaden z powyższych dopasowań

Description

Sprite-number

To tylko numer, na którym jesteś.

Length

Policz liczbę bajtów w tej akcji.

Feature

Ustawia typ feature , który chcesz zmienić, 05 dla kanałów w tym przypadku

id

W przypadku kanałów lub rzek różni się to rodzajem 'sprites' dostępnych w prawdziwym 'sprite' :

ID Opis Sprites Sprites , gdy rekwizyt. (prop.) 09 Bit 0 jest ustawiony
00 Canal water Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 4 slope sprites Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20352)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1573)2.6 1 flat ground sprite followed by 4 slope sprites
01 Locks Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 24 Nieobsługiwane przez OpenTTD Nieobsługiwane przez TTDPatch undefined
02 Dikes Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 12 Nieobsługiwane przez OpenTTD Nieobsługiwane przez TTDPatch undefined
03 Canal GUI Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 1 Nieobsługiwane przez OpenTTD Nieobsługiwane przez TTDPatch undefined
04 Flat docks Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 4 Nieobsługiwane przez OpenTTD Nieobsługiwane przez TTDPatch undefined
05 River water Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.62.6 4 slope sprites Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r20352)1.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1573)2.6 1 flat ground sprite followed by 4 slope sprites
06 Riverbanks Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.62.6 12*5 (Last 4 for slopes) Nieobsługiwane przez OpenTTD Nieobsługiwane przez TTDPatch undefined
07 River GUI Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch 2.62.6 2 Nieobsługiwane przez OpenTTD Nieobsługiwane przez TTDPatch undefined
08 Buoy Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r22973)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch 1 Nieobsługiwane przez OpenTTD Nieobsługiwane przez TTDPatch undefined

Watercliffs (00)

File:riversprites_00.png

Dikes (Canals) (02)

File:riversprites_02.png

River slopes (05)

Gdy właściwość 09, bit 0 NIE jest ustawiony, wymagane są 'sprites' File:riversprites_05.png

jeśli bit jest ustawiony, 'sprites' są poprzedzane płaską płytką wodną, ​​która następnie reprezentuje wodę używaną wyłącznie do rzek.

Riverbanks (06)

Zawiera 5 razy 'sprites', jak pokazano dla id2 (grobli). Pierwsze 12 'sprites' jest dla terenów poziomych, następne są dla rzek nachylonych, gdzie zbocza są w tej samej kolejności co dla id5 (stoki rzeczne).

Buoy (08)

Zawiera 'sprite' boi bez wody, który ma być pokazany na mapie. Zostanie to nałożone na odpowiednią wodę dla płytki.

set-ID

set-ID (lub Action2 ID)

Przykład