Action10
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 49)2.5 Zdefiniuj etykietę GOTO dla działania 7/9

Aby wyeliminować konieczność zmiany wszystkich wpisów akcji 7/9 po dodaniu ikonek do pliku .grf, możesz zdefiniować etykiety za pomocą tej akcji 10. Dodatkowo, jest to jedyny sposób na pominięcie więcej niż 255 ikonek na raz.

Syntax

Dane wyglądają następująco:

<sprite-number> * <length> 10 <label> [<comment>]
Element Rozmiar Opis
<sprite-number> dec Sekwencyjny numer 'sprite'
<length> dec Łączna liczba bajtów w akcji
10 B Action 10
<label> B Którą etykietę zdefiniować
<comment> V Komentarz opcjonalny, ignorowany przez TTDPatch

Opis

sprite-number

Aktualny numer 'sprite' .

length

Łączna liczba bajtów w tym działaniu 7 lub 9.

etykieta

Ustawia numer etykiety do zdefiniowania. Może wynosić od E0 do FF (dopuszczając 32 etykiety na plik grf).

Jeśli dwie etykiety są zdefiniowane z tym samym numerem, liczy się tylko ostatnia definicja.

Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (2.0.1 alpha 70)2.5 Od wersji TTDPatch 2.0.1 alfa 70 etykieta może mieć dowolny numer (zamiast tylko E0..FF). Ponadto zduplikowane etykiety są obsługiwane w różny sposób, patrz action 7 dla szczegółów.