Tramtypes
en
EN
pl
PL

nfo

Contents

Wprowadzenie

Action 3 przypisuje zestawy graficzne (do których odwołuje się (łańcuchy) action 2(e ) do ID`ów funkcji.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Typy tramwajów są dostępne tylko w OpenTTD > 1.10

Format

Format danych zależy od funkcji. W przypadku rodzajów tramwajów wygląda to

 <Sprite-number> * <Length> 03 13 <n-id> <ids...> <num-cid> <cargo-type> <set-ID>... <default set-ID>
Element Rozmiar Opis
<Sprite-number> dec Kolejny numer sprite'a
<length> dec Całkowita liczba bajtów użytych w tej akcji
03 B Definiuje action 03
13 B Bajt funkcji dla tramwajów
<n-id> B Liczba ID`ów, z które ta akcja 3 kojarzy grafikę
<ids...> B/B* ID`y bieżącej funkcji, z które ta akcja 3 kojarzy grafikę. Musi istnieć tyle ID`ów, ile <n-id> określa
<num-cid> B Liczba różnych typów "ładunków" do obsługi
<cargo-type> B Typ "Cargo", dla którego należy użyć następującego set-ID
<set-ID> W Set-ID (z akcji 2 lub z łańcucha varaction2) do użycia dla tego typu ładunku
<default set-ID> W Domyślny set-id do użycia, jeśli żaden z powyższych dopasowań

Description

Sprite-number

To tylko numer, na którym jesteś.

Length

Policz liczbę bajtów w tej akcji.

n-id

Ile elementów bieżącej funkcji to działanie 3 określa nową grafikę. Jeśli jest więcej niż jeden, wszystkie wymienione elementy otrzymają tę samą grafikę. Jeśli ta wartość ma ustawiony bit 7 (tj. Dodano 80), oznacza to pominięcie wagonu. Zobacz Action 3 - Livery Override , aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji.

Możesz utworzyć definicję z n-id równym zero (a zatem bez id idących dalej).  Tworzy to ogólną definicję specyficzną dla funkcji niepowiązaną z żadnym konkretnym elementem.  W tej chwili jest to używane do ogólnych wywołań zwrotnych, ale ostatecznie może zostać rozszerzone na inne funkcje.

ids

Identyfikatory funkcji, dla których należy użyć tej akcji 3. Wszystkie identyfikatory są liczone od pierwszego w swojej klasie, tj. Pierwszy pojazd drogowy ma 00, podobnie jak pierwszy samolot, pierwszy statek i pierwszy pojazd kolejowy.

num-cid

Liczba poniższych definicji typów "ładunków" (cargo) .

cargo-type

Typy tramwajów ponownie wykorzystują w swojej Action3 definicję 'cargo'-typ w celu przypisania rodzaju grafiki zdefiniowanej przez powiązany ID zestawu:

'Cargo' Typ Sprite Typ #Sprites Użytkowanie
00 Ikony i kursory 12 4 kierunki kolejowe (torów), autorail, depot, tunel i konwersja kolei. Najpierw wszystkie ikony, potem wszystkie kursory.
01 'Nakładki' torów[1] 19 11 kombinacji torów, 4 stoki i 4 ślepe zaułki. Te 'sprites' są wymagane dla tramwajów.
02 Podkład[1] 19 11 kombinacji torów, 4 stoki i 4 ślepe zaułki. Te 'sprites' są wymagane.
04 Front trakcji 29 11 kombinacji torów, 4 stoki, 4 zaułki, 4 tunele, 2 środkowe mosty, 4 rampy mostowe
05 Tył trakcji 29 11 kombinacji torów, 4 stoki, 4 zaułki, 4 tunele (nieużywane), 2 środkowe mosty, 4 rampy mostowe
06 Powierzchnie mostów[1] 6 2 środkowe mosty, 4 rampy mostowe
08 Depoty 6 Podąża za oryginalnym układem 'sprites' depotu. Jeśli nie jest obecny, rysowane są domyślne sprite'y depotu (w zależności od flagi sieciowej) oraz nakładka toru. Oczekuje się, że sprite'y składu, jeśli są obecne, będą zawierać nakładkę graficzną ścieżki.
  1. 1.0  1.1  1.2  Należy dostarczyć wszystkie lub żaden z tych 'sprites'.

GUI sprites (00)

/File/en/Archive/Development/Nrt gui.png

Track overlay (01)

/File/en/Archive/Development/Nrt overlay.png

Track underlay (02)

/File/en/Archive/Development/Nrt underlay.png

Catenary front (04)

/File/en/Archive/Development/Nrt catenary front.png

Catenary back (05)

/File/en/Archive/Development/Nrt catenary back.png

Depot sprites (08)

/File/en/Archive/Development/Nrt depot.png

Sprite Number Usage
0    NE wall for SE-entry depot.
1    Depot building for SE-entry depot.
2    NW wall for SW-entry depot.
3    Depot building for SW-entry depot.
4    Depot building for NE-entry depot.
5    Depot building for NW-entry depot.

Bridge surfaces (06)

/File/en/Archive/Development/Nrt bridge.png

default set-ID

Domyślny set-ID byłby używany do wywołań zwrotnych typu tramwaj. Ponieważ jednak nie ma obecnie wywołań zwrotnych dla typów tramwajów, zawsze powinno to skutkować callback-failure.

Przykład